Upozornenie o oznamovaní dočasnej neprítomnosti

Určené pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 1. Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú podľa ust. § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z.z. stanovenú povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju. Za týmto účelom Košický samosprávny kraj vytvoril formulár Oznámenie o dočasnej neprítomnosti, ktorý je nevyhnutné vyplniť RIADNE a ÚPLNE! - t.j. je potrebné uviesť:
  • názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • jeho odborné zameranie,
  • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
  • dobu neprítomnosti v ambulancii od – do,
  • názov zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
    
 2. Oznámenie o dočasnej neprítomnosti na ambulancii je potrebné zasielať na e-mailovú adresu nepritomnost@vucke.sk, podľa možnosti najneskôr 2 dni pred začiatkom dočasnej neprítomnosti!
   
 3. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže Košický samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia, uložiť poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. pokutu až do výšky 3 319 eur.
   
 4. Aktuálny zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí neposkytujú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách z dôvodu neprítomnosti (D - dovolenka, N - nemoc, I - iná prekážka) za príslušný mesiac.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.01.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001