Umiestnenie osoby v cele policajného zaistenia

Usmernenie

V zmysle §79 ods. 1 písm. zd) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.

Upozorňujem, že v zmysle §79 ods. 3 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. sa táto povinnosť poskytovateľa vzťahuje len na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich všeobecné nemocnice.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých a poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast.

 

MUDr. Štefan Lipčák
lekár samosprávneho kraja

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.10.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001