Rezidentský program

Rezidentský program je zameraný na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Strategickým cieľom projektu je okrem iného zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov na celom území SR; zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrana pacientov v zdravotníckych zariadeniach najmä v oblasti primárnej starostlivosti; doplnenie kvalitných lekárov primárnej starostlivosti s rešpektovaním potrieb regiónov. Program umožňuje lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

V súvislosti s plnením agendy regionálneho zdravotníctva a z dôvodu predchádzania krízovým situáciám pri ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti, Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva nadviazal spoluprácu so vzdelávacími ustanovizňami ako aj poskytovateľmi všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a pediatrami.

Kontaktnou osobou pri získavaní informácií zo strany rezidentov a poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorí plánujú v blízkej budúcnosti ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti je: 

PhDr. Peter Dringuš
tel.: 055/7268295
e-mail: peter.dringus@vucke.sk.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.10.2017 08:00
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001