Referát zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja pripomína povinnú výbavu jednotlivých zdravotníckych zariadení

Na základe Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení pripomíname nasledovnú výbavu:

7. Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria:

a) T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

7a. Resuscitačný set pre deti, ktorý musí mať každá ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, tvoria:

I. Lieky na injekčné podanie

a) sympatomimetiká,
b) parasympatolytiká, ganglioplegiká,
c) minerálne soli a iónty,
d) antiarytmiká,
e) anxiolytiká,
f) antihistaminiká,
g) hormóny,
h) diuretiká,
i) lokálne anestetiká,
j) bronchodilatanciá, antiastmatiká,
k) variá – rozpúšťadlá,
l) variá – elektrolyty.

II. Infúzne roztoky

F1/3 500 ml, G 10 % 400 ml.

III. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie i. v. prístupu

a) intravenózne kanyly 2 veľkosti/5 ks,
b) jednorazové ihly a striekačky ,
c) spojovacia infúzna hadička 3 ks,
d) infúzna súprava 3 ks,
e) dezinfekčný roztok,
f) zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu i. v. kanyly,
g) sterilné tampóny,
h) sterilné rukavice,
i) škrtidlo.

IV. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest

a) resuscitačný samorozpínací vak so zásobníkom a prípojkou na kyslík,
b) tvárová maska veľkosti č. 1, 3, 5,
c) ústny vzduchovod č. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
d) tlaková fľaša so stlačeným kyslíkom 5 l,
e) odsávačka,
f) odsávací katéter.

8. Ambulancie (všetky) sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

I. Lieky na injekčné podanie

a) sympatomimetiká,
b) aqua pro injectione,
c) parasympatolytiká,
d) kortikosteroidy,
e) minerálne látky,
f) antihistaminiká,
g) bronchodilatanciá,
h) anestetiká,
i) antiastmatiká,
j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
k) antiemetiká,
l) anxiolytiká.

II. Infúzne roztoky

F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.
Čiastka 32-51 Vestník MZ SR 2008 Strana 237

III. Lieky na perorálne podanie

a) aktívne uhlie,
b) vazodilatanciá.

9. Všeobecné ambulancie (pre dospelých a pre deti a dorast) sú vybavené týmito liekmi a infúznymi roztokmi:

I. Lieky na injekčné podanie

a) spazmolytiká,
b) antireumatiká,
c) antiflogistiká,
d) bronchodilatanciá,
e) antiastmatiká,
f) analgetiká,
g) diuretiká,
h) minerálne látky,
i) kardiotoniká,
j) kortikosteroidy.

II. Lieky na perorálne podanie

a) sympatolytiká,
b) hypotenzíva.

III. Infúzne roztoky

F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

10. Taška na návštevnú službu pre lekára všeobecných ambulancií obsahuje takéto vybavenie:

I. Lieky na perorálne podanie

a) vazodilatanciá,
b) hypotenzíva,
c) symatolytiká,
d) aktívne uhlie,
e) bronchodilatanciá,
f) antiastmatiká.

II. Lieky na injekčné podanie

a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
b) kortikosteroidy,
c) aqua pro injectione,
d) sympatomimetiká,
e) parasympatolytiká,
f) minerálne látky,
g) kardiotoniká,
h) minerálne látky,
i) anestetiká,
j) antikoagulanciá,
k) bronchodilatanciá,
l) antiastmatiká,
m) anxiolytiká,
n) antiemetiká,
o) spazmolytiká,
p) antireumatiká,
q) antiflogistiká,
r) analgetiká.

III. Spotrebný materiál

a) recepty,
b) výmenné lístky,
c) tlakomer,
d) fonendoskop,
e) baterka,
f) teplomer,
g) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
h) septonex,
i) pinzeta,
j) nožnice,
k) tampóny,
l) sterilná gáza,
m) sterilné obväzy,
n) leukoplast,
o) sterilné a nesterilné rukavice,
p) ústne lopatky,
q) elastický obväz,
r) vata,
s) injekčné ihly a injekčné striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.

11. Taška na návštevnú službu pre sestru obsahuje takéto vybavenie:

a) tlakomer a fonendoskop,
b) glukomer,
c) teplomer,
d) ústne lopatky,
e) emitná miska,
f) krajčírsky centimeter,
g) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
h) Esmarchovo ovínadlo,
i) tampóny na dezinfekciu kože,
j) dezinfekčný roztok,
k) skúmavky na odber biologického materiálu,
l) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
m) sterilné a nesterilné štvorce,
n) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
o) sterilné a nesterilné ovínadlá,
p) preväzové nožnice,
q) leukoplast,
r) set na cievkovanie,
s) rektálna rúrka,
t) jednorazové podložky,
u) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
v) tvárové ochranné rúško,
w) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

12. Taška na návštevnú službu pre pôrodnú asistentku obsahuje takéto vybavenie:

a) sterilný pôrodnícky balíček - pre prípad prekotného pôrodu,
b) tlakomer a fonendoskop,
c) teplomer,
d) stetoskop,
e) pelvimeter,
f) krajčírsky centimeter,
g) gravidometer,
h) reagens na vyšetrenie moču,
i) Temešváryho roztok,
j) Esmarchovo ovínadlo,
k) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
l) tampóny na dezinfekciu kože,
m) dezinfekčný roztok a roztok na oplachovanie rodidiel,
n) skúmavky na odber biologického materiálu,
o) sterilné a nesterilné štvorce,
p) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
q) preväzové nožnice,
r) leukoplast,
s) set na cievkovanie a sterilný permanentný močový katéter pre ženy,
t) rektálna rúrka,
u) jednorazové podložky,
v) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
w) tvárové ochranné rúško,
x) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001