Pozvánka na vzdelávacie podujatie

Pozývame členov SLK – SRLK na vzdelávacie podujatie „Aktuálny stav niektorých právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prevádzkovanie zdravotníckych zariadení - 2. časť“.

  P O Z V Á N K A

Úradu Košického samosprávneho kraja, Subregionálnej lekárskej komory v Rožňave a Regionálnej lekárskej komory v Košiciach

Pozývame členov SLK – SRLK na vzdelávacie podujatie „Aktuálny stav niektorých právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prevádzkovanie zdravotníckych zariadení - 2. časť“, ktoré sa uskutoční

dňa 8.4.2014 od 14.00 hod. v zasadačke NsP sv.Barbory Rožňava, a.s.

SLK pridelia pre vzdelávacie podujatie 5 kreditov.

Program:

1. Niektoré aktuálne problémy súvisiace s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia (20 min + 15 min diskusia)
MUDr. Štefan Lipčák

2. Zrušenie a dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (10 min + 10 min diskusia)
Mgr. Jolana Kečkešová

3. Zdravotnícka dokumentácia (25 min + 15 min diskusia)
MUDr. Štefan Lipčák

4. Problematika liečiteľov v SR, súčasná legislatíva, kazuistika (15 min + 10 min diskusia)
JUDr. Jana Megela Moskaľová

5. Výmenný lístok (15 min + 10 min diskusia)
MUDr. Štefan Lipčák

6. Zmena poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti - kazuistika (15 min + 10 min diskusia)
PhDr. Mgr. Helena Hrušovská

7. Najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia (10 min + 10 min diskusia)
MUDr. Štefan Lipčák

8. Farmaceutická téma (10 min + 10 min diskusia)
 

9. Diskusia

MUDr. Štefan Lipčák
vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja

MUDr. Valéria Vasiľová
prezidentka RLK

MUDr. Vladimír Tomko
predseda SRLK Rožňava

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.04.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001