Platby za poskytnuté výkony a služby u lekára – e-pobočka zdravotnej poisťovne

Zdravotné poisťovne poskytujú bezplatnú službu e-pobočky, ktorá umožňuje prístup do jeho elektronickej zdravotnej karty a kontrolovať tak napríklad svoje platby v systéme verejného zdravotné poistenia, či svoj prehľad návštev u lekára.

Platby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti patria v zmysle platnej právnej úpravy v prevažnej miere do kompetencie jednotlivých samosprávnych krajov, napriek uvedenému pacient má možnosť aspoň z časti participovať na kontrole použitia ním vynaložených finančných prostriedkov na verejne zdravotné poistenie a to prostredníctvom e-pobočky (elektronickej zdravotnej karty) jednotlivých zdravotných poisťovní. Táto služba je jednotlivými zdravotnými poisťovňami poskytovaná poistencovi bezplatne, pričom poistenci majú možnosť jej využitím napríklad získať informácie :

  • o výpise z účtu poistenca, v ktorom nájdu zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
  • vidieť, kto za nich platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie
  • skontrolovať svoje identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresy a kontaktné údaje)
  • vidieť výsledok z ročného zúčtovania
  • podať námietku na výsledok z ročného zúčtovania a iné.

Viac informácii nájdete na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Union zdravotná poisťovňa a. s.
http://www.union.sk/online-pobocka

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
http://www.dovera.sk/poistenec/elektronicka-pobocka

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
http://www.vszp.sk/poistenci/elektronicke-sluzby

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.10.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001