Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Košiciach

Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) týmto informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) v Košiciach. KSK zároveň ponúka PZS partnerstvo pre vytvorenie CIZS v objektoch bývalých polikliník.

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania CIZS pre projekty udržateľného mestského rozvoja s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10 v rámci Integrovaného operačného programu 2014-2020, plánuje KSK predložiť nasledovné projektové zámery, týkajúce sa vybudovania CIZS v Košiciach:

  • CIZS – Poliklinika JUH
  • CIZS – Poliklinika SEVER
  • CIZS – Poliklinika NAD JAZEROM
  • CIZS – Poliklinika VÝCHOD

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi plánujeme poskytnúť priestory pre:

  • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých;
  • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast;
  • špecializovanú gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť;
  • špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť;
  • inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Spádová oblasť je v tomto prípade určená Zoznamom mestských funkčných oblastí oprávnených na realizáciu CIZS - Mestská oblasť mesta Košice: Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov-Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Kostoľany nad Hornádom. Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov.

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS kontaktujte: PhDr. Peter Dringuš, 055/7268295, peter.dringus@vucke.sk, ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS. Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 3.12.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany. Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 31.12.2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

Autor/zdroj: PhDr. Peter Dringuš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.11.2018 11:00
Upravené: 23.05.2022 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001