Informácia o účinnosti vyhlášky č.56/2014 Z.z.

Lekár samosprávneho kraja informuje, že dňa 1. apríla 2014 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č.56/2014 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.56/2014 Z.z., ustanovuje podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.

Plné znenie citovanej vyhlášky je zverejnené na www.zbierka.sk alebo na web sídle Ministerstva zdravotníctva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Obsahom citovanej vyhlášky je informovaný súhlas, ktorému predchádza podľa § 40 ods. 2 zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poučenie, ktoré vykoná ošetrujúci zdravotnícky pracovník podľa § 6 citovaného zákona. Citovaná vyhláška v žiadnom prípade nenahradí poučenie lekára, čo mu vyplýva priamo zo zákona č.576/2004 Z.z.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.05.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001