Informácia k schvaľovaniu cenníkov

Košický samosprávny kraj nie je v súčasnosti oprávnený schvaľovať položky v cenníku výkonov a služieb uskutočňovaných na žiadosť osoby.

Poskytovateľ sám nesie zodpovednosť za položky v cenníku a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým s § 44 ods. 1 a 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Novela zákona, ktorým dôjde k zmenám na úseku platieb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti v legislatívnom konaní. Po nadobudnutí platnosti a účinnosti predmetnej novely zákona, bude Košický samosprávny kraj informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ďalšom postupe prostredníctvom webového portálu KSK (www.vucke.sk).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.03.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001