Projekt dostavby spišskonovoveskej nemocnice z Plánu obnovy pokračuje  

Nemocnica už dnes disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Po dohode s ministerstvom zdravotníctva sa však musel zreálniť časový harmonogram. 

Napriek časovej tiesni prípravy na projekte výstavby nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku spišskonovoveskej nemocnice z Plánu obnovy a odolnosti SR pokračujú. Nemocnica už dnes disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Aj tak bolo nevyhnutné po vzore nových štátnych nemocníc v Martine a Banskej Bystrici zohľadniť časový harmonogram a definitívne uvedenie nového pavilónu do prevádzky posunúť na koniec roka 2028. Bez tohto dôležitého rozhodnutia by sieť Penta Hospitals bola nútená odstúpiť od zmluvy a miliónová investícia do nemocnice vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja by sa neuskutočnila.  

„Som veľmi rád, že projekt dostavby spišskonovoveskej nemocnice z Plánu obnovy pokračuje. Právoplatné rozhodnutie o predĺžení termínu zreálňuje pohľad na výstavbu nového trojpodlažného pavilónu do konca roka 2028. Tento dôležitý projekt významne zhodnotí verejný majetok Košického samosprávneho kraja a čo je najdôležitejšie, významným spôsobom skvalitní akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne. Teší nás, že nemocnice vo vlastníctve župy sa v spolupráci s týmto partnerom postupne rozvíjajú a modernizujú v celom kraji,“ reagoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Rekonštrukcia súčasného monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi a výstavba nového trojpodlažného pavilónu s celkovou stavebnou plochou nad 10-tisíc metrov štvorcových je tretím najväčším nemocničným projektom z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku. V rámci jeho prípravy bolo preto nevyhnutné získať právoplatné územné rozhodnutie, ako aj posúdenie vplyvov pre životné prostredie – EIA. „Dokončili sme kompletnú projektovú dokumentáciu a získali právoplatné stavebné rozhodnutie. Bol to významný míľnik, nestačilo to však na prekonanie časovej tiesne a garanciu splnenia šibeničného termínu. Na základe našich skúseností s výstavbou nemocníc v Michalovciach a na Boroch a trhových konzultácií s možnými zhotoviteľmi sme získali presvedčenie, že plnohodnotné dokončenie nového nemocničného pavilónu do júna 2026 nie je možné a od zmluvy by sme museli odstúpiť. Preto sme od septembra konzultovali a ešte v decembri požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o prehodnotenie konečného termínu prevzatia stavby od zhotoviteľa stavby, čomu ministerstvo podpisom dodatku k zmluve vyhovelo tento týždeň. To znamená, že v pôvodnom termíne (jún 2026) bude sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok. Nový trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby (shell&core) a plnohodnotné uvedenie do prevádzky plánujeme postupne po prevzatí full fit-out stavby do konca roka 2028,“ vysvetľuje Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.   

V rovnakom časovom režime sú dnes pripravované obidva nemocničné projekty v Martine a Banskej Bystrici. “Rozhodnutie ministerstva považujeme za racionálne. Bez neho by výstavba tretieho najväčšieho pavilónu z Plánu obnovy a odolnosti nikdy nezačala. Teraz potrebujeme danú skutočnosť pretaviť do úpravy podmienok verejného obstarávania na zhotoviteľa a  dať priestor aj uchádzačom, ktorí by sa do verejného obstarávania inak neprihlásili.  Máme zato, že upravený časový harmonogram v tomto prípade povedie k väčšej súťaži stavebných firiem a najmä v garancii dostavby v požadovanom termíne. Žiaľ, toto všetko sú dôsledky neskorých rozhodnutí, na ktoré sme opakovane v minulosti upozorňovali. Robíme však maximum preto, aby projekt v Spišskej Novej Vsi mal reálnu šancu na úspešné dokončenie. Je totiž veľmi dôležitý pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v širšom spišskom regióne,” pokračuje Radoslav Čuha. 

Z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenilo ministerstvo zdravotníctva na tento projekt 39,5 mil. eur, pričom celková suma investície v rozsahu výstavby je fixovaná samotnou zmluvou s ministerstvom. Ďalšie súvisiace rekonštrukcie z vyvolaných investícií a komplexné projektu prislúchajúce medicínske vybavenie, vrátane vonkajších úprav, zvyšujú celkové náklady až na sumu 72 miliónov eur. “Rozdiel medzi celkovou cenou investície a spolufinancovaním z Plánu obnovy plánujeme financovať z vlastných zdrojov siete Penta Hospitals. Po výstavbe má byť nový pavilón prevedený do vlastníctva Košického samosprávneho kraja, s ktorého predstaviteľmi rokujeme o podmienkach tejto významnej investície,“ doplnil Radoslav Čuha.    

Budova nového nemocničného pavilónu bude mať 3 nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia. Nový pavilón nemocnice sa nezaobíde bez rekonštrukcie súčasne využívanej budovy. Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory. Výstavba a rekonštrukcia je v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál preto plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti.  

Budova nového pavilónu koncepčne vychádza z projektu Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Výrazným spôsobom má skvalitniť akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne a súčasne zhodnocuje verejný majetok Košického samosprávneho kraja. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 07.02.2024 10:35
Upravené: 07.02.2024 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001