Župné divadlá sa otvárajú pre verejnosť

Predstavenia budú v novej divadelnej sezóne prebiehať za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení

 

Štyri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa po siedmich mesiacoch opäť otvárajú verejnosti. Divákov môžu vo svojich priestoroch privítať od 20. augusta, kedy sa zároveň končia aj letné divadelné prázdniny. „Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila viacero kultúrnych podujatí, ktoré boli v našom kraji plánované v jari a v lete. Organizátori akcie buď zrušili alebo presunuli na neskôr. Túto novú situáciu sme nechceli zľahčovať ani my a z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu boli kultúrne zariadenia zatvorené od 10. marca. Kým múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská či hvezdárne sme ešte pred letom otvorili, divadlá sa pre letné divadelné prázdniny v uplynulej sezóne už divákov nedočkali,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prestávku divadlá využili na nacvičenie nových hier, na ktoré sa diváci môžu tešiť v nadchádzajúcej sezóne. Predstavenia budú prebiehať za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Okrem povinného nosenia rúšok v interiéroch divadiel budú diváci sedieť šachovnicovo tak, aby boli dodržané rozostupy odporúčané Úradom verejného zdravotníctva SR. Povinné dvojmetrové rozostupy sa budú musieť dodržiavať aj pri kupovaní lístkov v pokladniach. Pred vstupom do každého zariadenia budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, povinnosťou divadiel bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov pred každým predstavením.

Jedným z prvých plánovaných podujatí v novej divadelnej sezóne budú Dni bábkového divadla a hier pre rodiny – Virvar, ktoré organizuje Bábkové divadlo v Košiciach. Konať sa budú od 3. do 6. septembra. Krajské bábkové divadlo pripravuje v tomto roku ešte jednu inscenáciu, a to Záhada zlatého kufríka. Jej premiéra sa bude konať 27. novembra.

Divadlo Thália Színház začína sezónu v októbri, 5. 10. sa bude konať premiéra predstavenia Vetvička v réžii Arpáda Póloša. Divadlo maďarskej národnostnej menšiny uvedie 29. 10. aj premiéru inscenácie Sedliacka opera v réžii Károlya Rédliho. Diváci sa môžu tešiť aj na vydanie jubilejnej ročenky, ktorá vzniká pri príležitosti 50. výročia založenia divadla.

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi chystá 18. septembra premiéru hry od Jordana Tannahilla: Oneskorená návšteva. V polovici novembra uvedie premiéru inscenácie J. C. Hronského: Janko Hraško a 18. decembra to bude premiéra Ray-a Cooney-ho: Zdrhni pred svojou ženou.

Nový program pripravuje aj Divadlo Romathan, o konkrétnych predstaveniach bude informovať na svojej webovej stránke.

Zmena programu je vyhradená a bude závisieť od aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.08.2020 11:27
Upravené: 28.07.2021 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine