Župa pre druhú vlnu COVID-19 sprísňuje opatrenia

Košický samosprávny kraj eviduje nakazených v dvoch zariadeniach sociálnych služieb, pre výskyt nového koronavírusu sú aktuálne zatvorené tri župné stredné školy.

V súvislosti s vývojom pandémie COVID-19 Košický samosprávny kraj (KSK) opäť sprísňuje opatrenia. K dnešnému dňu (2. 10. 2020) eviduje nakazených novým koronavírusom v dvoch zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Okrem toho sú pre výskyt COVID-19 aktuálne zatvorené aj tri župné školy - Gymnázium Krompachy, Gymnázium v Sobranciach a Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi. Na všetkých troch je prerušená prezenčná forma vzdelávania a žiaci sa vzdelávajú z domu.

Na COVID-19 je pozitívne testovaná RT PCR testom aktuálne jedna zamestnankyňa vo Via Lux-DSS v Košiciach-Barci. Do priameho kontaktu s klientmi neprichádzala a momentálne je v domácej izolácii. Nový koronavírus potvrdili aj u troch zamestnancov zariadenia Idea-DSS v Prakovciach v okrese Gelnica, ktorí sú momentálne tiež v domácej izolácii. Pre klientov aj zamestnancov oboch zariadení s potenciálnym rizikom nákazy zabezpečil kraj testovanie RT PCR testami a ich vyhodnotenie. Výterové testy v zariadení Via Lux-DSS ďalších nakazených nepotvrdili, výsledky z Idea-DSS v Prakovciach zatiaľ k dispozícii nie sú. „Nakoľko ide o najrizikovejšiu skupinu obyvateľov, snažíme sa ju chrániť nad rámec celoštátnych opatrení už od začiatku vypuknutia pandémie. Aj keď v prvej vlne nebol nakazený ani jeden klient alebo zamestnanec župného zariadenia sociálnych služieb, žiaľ, tento raz sme sa tomu nevyhli. Aby sme zamedzili šírenie vírusu na minimum, rozhodli sme o plošnom zákaze návštev vo všetkých našich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré platí od 1. októbra. Aktuálne distribuujeme rýchlotesty do všetkých zariadení sociálnych služieb v kraji, vrátane neverejných poskytovateľov. V prípade, ak sa situácia zhorší, krízový štáb Košického samosprávneho kraja bude primerane reagovať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Okrem toho sú obmedzené aj návštevy klientov do ich domáceho prostredia. Každé zariadenie má vypracovaný krízový plán pre prípad výskytu nákazy. V interiéroch nepretržite platí zvýšený hygienicko-epidemiologický režim, teda povinnosť nosiť ochranné rúška a dodržiavať prísnu hygienu. Zariadenia pravidelne prechádzajú dôkladnou dezinfekciou a vytvárali si rezervy ochranných pomôcok pre druhú vlnu pandémie. Zároveň boli zriadené karanténne izby pre prípad prijatia nových klientov.

Prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR platia aj vo všetkých školách a školských zariadeniach. Od 1. októbra 2020 platí zákaz organizovať stužkové slávnosti, či iné hromadné podujatia. Taktiež sa neodporúča organizovať krúžkovú činnosť školy v prírode a lyžiarske výcviky, a to ani dennou formou. Špeciálnemu režimu podlieha aj vyučovanie telesnej a hudobnej výchovy, ktoré môže byť realizované len teoretickou formou. V prípade telesnej výchovy sa môžu žiaci presunúť do exteriéru a absolvovať napríklad vychádzku. Školám sa odporúča realizovať dištančnou formou  rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov a rady školy. Priestory škôl prechádzajú pravidelnou dezinfekciou.

Obmedzenia v súvislosti s pandémiou zasiahli aj do denného režimu na samotnom Úrade KSK. Až do odvolania sú výrazne obmedzené služobné cesty. Každé ráno pred vstupom do budovy absolvujú zamestnanci meranie teploty. Návštevy na pracovisku môžu prijímať len po registrácii a meraní teploty na vrátnici, a to vo vyhradenej miestnosti na prízemí, za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Vo väčšej miere sa bude opätovne využívať prácu z domu.

Pandémia nepriaznivo ovplyvnila i dianie v kultúre. V októbri sa nebude konať osem veľkých plánovaných podujatí. Jesenná ponuka bude ochudobnená o festival ochotníckych divadiel Divadelné Jaklovce či medzinárodný festival paličkovanej čipky Paličkovanie, csipkeverés, koronki. Nebude ani prehliadka dychovej hudby Fanfarafest, prehliadka detského divadla Divadelné Košice – malá krajská scénická žatva, divadelný festival Polatorická jar, festival amatérskych speváckych zborov Zborový spev Abova, festival Folkórny prak a tiež podujatie na poctu slovenskému hercovi a režisérovi Andrej Bagar – 120. výročie narodenia.

Otvorenie nových výstav v múzeách a galériách sa zaobíde bez slávnostných vernisáží. Obmedzenia platia aj pre verejnosť. Počet návštevníkov v múzeu či galérii v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 10 m2, avšak táto podmienka sa nevzťahuje na deti. Povinné je nosenie rúšok v interiéroch aj exteriéroch objektu. Dezinfekcia rúk je zabezpečená pred vstupom do priestorov ako aj v samotných priestoroch. Všetky kultúrne zariadenia rešpektujú nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré limituje počet osôb na podujatiach v interiéri na 50, a to vrátane zamestnancov, organizátorov, respektíve obsluhujúceho personálu. Divadelné predstavenia sa konajú bez rautov a bufetov, diváci sú usadení s odstupom jedného voľného miesta v šachovnici. Kultúrne inštitúcie tiež obmedzili prístup k dotykovým plochám, knižnice zabezpečujú dezinfekciu, vrátených publikácií.

Župa zatiaľ nepristúpila k obmedzeniu dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave. Bez zmien, ale s kontrolou dokladov cestujúcich na štátnej hranici, premáva aj autobusová linka 802818 Košice – Hidasnémeti. V prvej vlne pandémie bol režim v prímestskej autobusovej doprave prispôsobený poklesu cestujúcich z dôvodu obmedzenia vyučovania v školách a prevádzky viacerých organizácií či firiem. Košický samosprávny kraj zabezpečí optimálnu dopravnú obslužnosť územia v spolupráci s dopravcami eurobus, a.s., ARRIVA Michalovce, a.s. a IDS Východ, s.r.o. Všetky prímestské autobusy naďalej prechádzajú dvakrát mesačne polymérovou dezinfekciou, pravidelne a intenzívne sa tiež dezinfikujú priestory staníc, dispečingov a zákazníckych centier. Košický samosprávny kraj sa aktuálne zaujíma aj o ďalšie možnosti zvýšenia ochrany zdravia vodičov a cestujúcich.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.10.2020 13:39
Upravené: 23.12.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001