Všetko, čo potrebujete vedieť o koronavíruse

Prinášame vám informácie, na ktoré sa najčastejšie pýtate.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV zriadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť telefonickú linku na čísle 0918 389 842 a e-mail koronavirus@ruvzke.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na čísle 0917 222 682 a Národné centrum zdravotníckych informácií na čísle 0800 221 234 a adrese novykoronavirus@uvzsr.sk.

Vrátili ste sa zo zahraničia?

 • pre občanov, ktorí sa vrátili z Talianska, Číny, Kórey alebo Iránu platí od 10. 3. 2020 povinná 14-dňová karanténa v domácom prostredí. Pobyt v tejto krajine treba svojmu ošetrujúcemu lekárovi oznámiť bezprostredne po návrate na Slovensko, ten následne rozhodne o domácej 14-dňovej izolácii cestujúcej osoby ako aj osôb v jej domácnosti.
 • všetci cestovatelia počas 14 dní od návratu zo zahraničia kontrolujú svoj zdravotný stav

Máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom?

 • ak sa u vás do 14 dní po návrate zo zahraničia, alebo kontakte s osobou s podozrením na nákazu koronavírusom objaví niektorý z príznakov (kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy alebo kĺbov), zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovosť alebo operátora Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti;
 • v prípade podozrenia kontaktujte príslušný odbor/oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v SR:
  Košice: 0918 389 842
  Michalovce: 0903 633 886
  Rožňava: 0902 813 822
  Spišská Nová Ves: 0911 639 010
  Trebišov: 0918 680 305
 • v žiadnom prípade sa nepresúvajte do nemocnice peši, taxíkom ani hromadnou dopravou;
 • lekára telefonicky informujte o príznakoch, či ste v posledných 14 dňoch cestovali, respektíve či ste boli v kontakte s ľuďmi, ktorí navštívili rizikové krajiny a následne sa riaďte podľa jeho odporúčania;
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia na 14 dní podstúpiť domácu izoláciu;
 • zostaňte pokojní, množstvo nakazený nebude potrebovať žiadnu pomoc zdravotníkov a ochorenie prekoná bez ťažkostí v domácom prostredí.

Čo znamená zostať v domácej izolácii?

 • sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu;
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie);
 • zdržať sa cestovania;
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem;
 • zdržať sa pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie;
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať iné osoby v mieste izolácie.

Opatrenia v Košickom samosprávnom kraji

Na Slovensku sa prvý prípad ochorenia na nový koronavírus potvrdil 7. 3. 2020 aj medzinárodným referenčným centrom. Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj samosprávy nariadili niekoľko preventívnych opatrení. Doteraz prijaté preventívne opatrenia Košického samosprávneho kraja:

 • prerušený výchovno-vzdelávací proces v stredných školách a školských zariadeniach a až do odvolania odporučenie preložiť lyžiarske zájazdy, výlety, exkurzie a iné hromadné podujatia;
 • zatvorenie kultúrnych zariadení, zrušenie hromadných kultúrnych podujatí;
 • zákaz návštev v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, sprísnený hygienicko-epidemiologický režim;
 • povinná karanténa (dovolenka/PN) u tých zamestnancov, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Taliansko, Čínu, Irán alebo Južnú Kóreu po dobu 14 dní; odporučenie obdobného postupu aj pri návšteve iných rizikových oblastí;
 • regulované návštevy na Úrade KSK;
 • zrušenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov Úradu KSK;
 • dezinfekcia autobusov prímestskej dopravy ARRIVA a eurobus;
 • vybavenie zariadení KSK bezdotykovými dezinfekčnými prostriedkami;
 • odporučenie pre zariadenia KSK zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu priestorov;
 • odporučenie dodržiavania zásad osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov, zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní;
 • pravidelné zasadanie krízového štábu KSK, ktorý priebežne monitoruje a vyhodnocuje situáciu.

Najčastejšie otázky

Čo je koronavírus?
Coronavírusy majú okrúhly, oválny až podlhovastý tvar a veľkosťou 60 – 220 nm. Ľudské koronavírusy môžu u ľudí vyvolať nádchu až pneumóniu. Ich ďalší druh predstavujú tzv. ľudské črevné koronavírusy.

Aké sú príznaky nákazy?
Nový koronavírus COVID-19 spôsobuje akútne respiračné ochorenia. Pacient môže mať príznaky virózy, ktorá môže vyzerať ako klasické respiračné ochorenie, napríklad chrípka. Ide o prejavy ako teplota nad 37,8 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov a kĺbov či sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačná doba pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 – 14 dní, v priemere 6 dní.

Ako sa šíri?
Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou, to znamená malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje.

Aká je liečba?
Na COVID-19 neúčinkujú antibiotiká, keďže ide o vírusové ochorenie. V súčasnosti naň nejestvuje účinná očkovacia látka. Liečba je symptomatická, teda tlmia sa len príznaky ako teplota, kašeľ alebo bolesť. U infikovaných ľudí sa určuje aj podporná liečba, ktorá dokáže zmierniť príznaky infekcie. K tejto liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. Zároveň ľudia, ktorí majú nedostatočnú imunitu, sa vedia účinne chrániť prostredníctvom medikamentóznej liečby, ktorú im odporučia zodpovední špecialisti v príslušných medicínskych odboroch.

Ako veľmi je vírus nebezpečný?
Liečba je u každého pacienta individuálna. Choroba má zväčša mierny priebeh a nakazený sa zotaví. Rizikovými skupinami sú najmä starší ľudia a ľudia, ktorí majú oslabenú imunitu či iné pridružené chronické ochorenia. Priebeh ochorenia je u nich náročnejší. Príznaky nákazy ako napríklad horúčka alebo zápal môžu skomplikovať aj tehotenstvo.

Ako zamedziť šíreniu?
Úrad verejného zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR odporúčajú verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa a úst;
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky;
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha;
 • zvážte účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov;
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržiava v blízkosti človeka s respiračným ochorením;
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?
Očkovanie proti chrípke je vhodné, pretože chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií. Pre rizikovejšie skupiny populácie platí odporúčanie očkovania proti pneumokokom, ktoré vykonávajú všeobecní ambulantní lekári a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. 

Mám nosiť ochranné rúško?
Nosenie ochranného rúška alebo respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením , aby nenakazila ostatných. Zdravé osoby nosia rúško v prípade, že sa napríklad starajú o človeka s respiračným ochorením.

Správna technika umývania rúk:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2020 17:00
Upravené: 11.03.2020 19:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról