V Košickom kraji sa začalo pilotné očkovanie klientov zariadení sociálnych služieb

Vakcínu dnes počas pilotného očkovania dostalo takmer 350 zamestnancov a klientov zo župných zariadení Via Lux v Barci a Regina v Kráľovciach.

V zariadení sociálnych služieb Via Lux v Barci, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa v utorok 19. januára uskutočnilo pilotné očkovanie proti COVID-19. Doposiaľ bolo možné dostať vakcínu len v očkovacích centrách, ktoré sú zriadené pri nemocniciach. Ministerstvo zdravotníctva SR  pripravilo v Košiciach a Bratislave pilotné očkovanie, aby overilo, ako možno efektívne podať vakcínu prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek v teréne, a tak zjednodušiť logistiku celého očkovania. Očkovanie v Barci pripravilo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Košickým samosprávnym krajom.

Vakcínu od výrobcu Pfizer dostalo 346 ľudí. Okrem 100 zamestnancov a 232 klientov Via Lux aj 2 klienti a 12 zamestnancov ďalšieho župného zariadenia Regina v Kráľovciach. Práve v Kráľovciach sa koncom minulého roka vyskytlo jedno z najväčších ohnísk nákazy, keď na vírus neochoreli len dvaja z 55 klientov. 

„Teší ma, že naši klienti zariadení sociálnych služieb sú prví na východe Slovenska, ktorí dostali možnosť zaočkovať sa proti COVID-19. Som presvedčený, že práve očkovanie je jediná cesta ako zvládnuť pandémiu. Zamestnancov aj klientov zariadení sociálnych služieb podporujeme v tomto rozhodnutí. Práve v týchto zariadeniach poskytujeme služby najzraniteľnejšej skupine obyvateľov, ktorú ohrozuje vírus, v mnohých prípadoch ide o ľudí s podlomeným zdravím. Konkrétne vo Via Luxe v Barci je 25 až 30 percent ležiacich klientov. Očkovanie priamo v zariadení výrazne zjednoduší logistiku vakcinácie našich zamestnancov a klientov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka

V Barci zabezpečovali vakcináciu tri trojčlenné očkovacie tímy, ktoré tvorili lekár z očkovacieho centra a zdravotná sestra aj administratívna pracovníčka zo zariadenia Via Lux. Očkovanie prebiehalo za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Zaočkovaní zostali po podaní vakcíny preventívne sedieť ešte 15 minút na pozorovanie. „Oceňujem našich zamestnancov, že promptne vytvorili tento profesionálny vakcinačný tím, ktorý priamo v domovoch sociálnych služieb zaočkuje aj imobilných klientov a poskytne im väčšiu istotu a nádej odolávať tejto nákaze,“  uviedol generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš.

„Aj po zaočkovaní je žiaduce dôsledne dodržiavať prísny hygienicko-epidemiologický režim. Protilátky sa začínajú tvoriť 12-ty deň po 1. očkovacej dávke, vtedy sa len zníži riziko nákazy o 50%. Efekt vakcinácie sa ukáže až o mesiac,“ vysvetlil MUDr. Martin Novotný, PhD., primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb absolvujú každé dva týždne pravidelné antigénové testovanie na COVID-19. Posledné načasovalo vedenie Via-Lux na pondelok, teda deň pred očkovaním. „Neviem si predstaviť, ako by sme do očkovacích centier prepravili našich ležiacich klientov. Okrem toho, mnohí majú pri očkovaní v centrách obavu z infekčného prostredia nemocníc, preto vakcináciu odmietajú. Videli sme to aj v našom zariadení, keď nám po informácii o očkovaní priamo v našom zariadení stúpol záujem,“ povedal riaditeľ Via Lux v Barci Vojtech Hintoš.  

Očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky bude pokračovať aj v ďalších župných zariadeniach sociálnych služieb. Vo štvrtok 21. januára bude zaočkovaných 207 zamestnancov a klientov špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach a 26. januára dostane prvú dávku vakcíny 140 zamestnancov a klientov DSS Lúč v Šemši.

Minulý týždeň už individuálne absolvovalo očkovanie prvých 66 zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb, ktorí boli zaradení do I. fázy očkovania. Prvú dávku očkovacej látky dostalo 48 zamestnancov v zariadení Jasanima v Rožňave a tiež 18 zamestnancov zariadenia Subsidium v Rožňave. Tento týždeň absolvuje individuálne očkovanie aj 83 zamestnancov zariadenia Lumen v Trebišove a približne 40 zamestnancov z Ondavy v Rakovci nad Ondavou. Košický samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 13 zariadení sociálnych služieb, kde sa približne 1 200 zamestnancov stará o približne 1 800 klientov. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.01.2021 11:49
Upravené: 02.02.2022 15:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001