Stredné školy vyučujú dištančne, do kraja dorazili prvé pomôcky a testy od štátu

Aktuálna pandemická situácia v Košickom samosprávnom kraji v 42. týždni.

K dnešnému dňu (16.10.) je v Košickom kraji 2 901 infikovaných vírusom COVID-19. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine na Úrade Košického samosprávneho kraja pravidelne zasadá Krízový štáb, ktorý vyhodnocuje situáciu a v rámci svojich kompetencií jej prispôsobuje ďalšie opatrenia.

K piatku 16. októbra hlási výskyt pozitívne testovaných 8 z 13 zariadení sociálny služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Dokopy je tam 9 nakazených osôb. Jedného infikovaného klienta majú v Anima-DSS v Michalovciach aj v Harmonia-DSS v Strážskom. DOMKO-DSS v Košiciach hlási jedného pozitívne testovaného klienta a jedného zamestnanca. Vzhľadom na okolnosti sú tam momentálne všetci klienti aj zamestnanci v domácej izolácii. Po jednom zamestnancovi s COVID-19 evidujú aj v Arcus v Košiciach, Lumen v Trebišove, Lúč-DSS v Šemši, Ondava DSS v Rakovci nad Ondavou a vo Via-Lux v Košiciach-Barci. Pozitívne testovaní ako aj rizikové kontakty sú aktuálne v domácej karanténe. Vo všetkých župných zariadeniach sociálnych služieb stále platí zákaz návštev.

Pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bude župa distribuovať ochranné pomôcky, ktoré zo svojich pohotovostných zásob pre Košický kraj vyčlenila Správa štátnych hmotných rezerv SR (ŠHR SR). Ide dokopy o 1 850 jednorazových oblekov, 2 000 chirurgických masiek na viacnásobné použitie, 88 000 jednorazových chirurgických masiek, 2 500 kusov respirátorov FFP2 a 18 800 nesterilných chirurgických rukavíc. Zo zásob ŠHR SR dorazilo tento týždeň na Úrad KSK aj 9 750 antigénových testov, určených pre zariadenia sociálnych služieb.

V súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie Košický samosprávny kraj vníma nápor na regionálnych hygienikov i súkromné laboratória. V snahe pomôcť a odľahčiť ich kapacity preto spúšťa testovanie mobilnou odberovou jednotkou. Pre túto potrebu nakúpil 7 000 moderných antigénových testov, ktorých cena je v porovnaní s PCR testovaním tretinová a vyhodnocovanie rýchlejšie. V prvej fáze bude mobilná jednotka testovať zamestnancov Košického samosprávneho kraja, vrátane personálu a klientov zariadení sociálnych služieb, ktorí patria k najrizikovejšej skupine obyvateľov. V ďalšej fáze plánuje župa túto službu sprístupniť pre každého, kto o to prejaví záujem, a to prostredníctvom Hmotných rezerv KSK, ktoré zriadila počas prvej vlny pandémie.

Od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania sú na základe zasadnutia Ústredného krízového štábu zatvorené všetky stredné školy na Slovensku. Na dištančné vzdelávanie prešlo aj 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Taktiež je mimoriadne prerušené poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v stredoškolských internátoch (neplatí to pre žiakov zo zahraničia). Výnimku z dištančnej formy vzdelávania majú len žiaci osemročných gymnázií z 1. až 4. ročníka, ktorí sa naďalej vzdelávajú prezenčne. Stredné školy môžu v prípade potreby a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj naďalej robiť komisionálne skúšky, rozdielové skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti na výkon povolania.

Vzhľadom na pozastavené prezenčné vyučovanie na stredných školách a s tým súvisiace zníženie mobility schválil Košický samosprávny kraj zmeny v cestovných poriadkoch zazmluvnených dopravcov. Od piatka 16. októbra nebudú dočasne premávať prímestské autobusové spoje pre študentov stredných škôl. V cestovných poriadkoch dopravcov eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s. sú tieto spoje označené značkami „V“ a „N“, teda ide o spoje, ktoré premávajú len v posledný deň školského vyučovania pred víkendom (prázdninami) a v posledný deň víkendu (prázdnin) pred dňom školského vyučovania. Hlavnou úlohou týchto spojov bolo dopraviť študentov na internáty a z internátov, ide najmä o takzvané posilové spoje, ktoré v súčasnej situácii strácajú opodstatnenie a význam.

           

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2020 13:10
Upravené: 21.01.2021 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001