Maškarutne sikľarde sikaven distančne,andre  avle eršine pomocky the testy le štatostar

Akanutňi pandemicko situacia andro KSK kurko.

Dži adadžive kijo andro kašakero than hine nasvale le virusiha COVID-19 2901 manuša.Kijoda džives has 9 nasvale  Andro 8 le 13 socialne služby.Jekhes manušes andro Anima –DSS Michalovcate andre Harmonia –DSS andro Stražske.DOMKO –DSS kašate hin jek nasvalo. Savore hgine andre izolacia.Nasvale hine the andro Arcus Kašate.,Lumen Trebišovoste,Luč –DSS Šemšate.Ondava DSS Rakovcate.The andro Via –Lux Kašate-Barca.

Andro socialne služby davkeren ochranne pomocky andralo rezervy SR(ŠHR SR)Džal palo 1800 ancugi,2000masky 88 000 chirurgicke masky,2500 respiratory FFP2 .Avle andro Urados KSK the 9750 antigenove testy perdalo socialne služnby.

O than kerel o testy.Vašoda cinde 700 antigenove testy.EršinovarTestinla manušen so keren buči andro KSK,the o socialne služby. Palis e župa kerela perdal sakoneste so kamela olendar so mek ačhela andro KSK.

Hetvinostar 12. Oktobros 2020 o krizovo štabos phandľa savore maškarutne sikľarde.O sikľariben pregeľa the  63 župne maškarutne sikľarde.Phandle the o internaty perdalo manuša so sikľon.  The o dili lenge ačhade andre maškarutne internaty.

Vašoda kaj hin ajsi situacia o KSK kerde zmeny andro busy so phiren.Chudľa dživesestar 16.oktobros naphirena o busy  perdalo manuša so phiren andro maškarutne sikľarde. Pro busy ela irimen o značky. a.s a ARRIVA Michalovce, a.s V the N džal palo busy so phiren pro agor andro kurko. Anglal hin oda kaj le manušen so phiren andre maškarutni sikľardi len te ľidžal pro than.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 28.10.2020 13:21
Upravené: 28.10.2020 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine