Kašakero than dela pro vajkeci ideos thana perdalo nasvale manuša pro COVID-19

Akanutňi pandemicko situacia andre Kašakero than andro 46 kurko.

KSK diňa thana andre peskere sikľarde internaty  andre situacia nudzovy stav.Mangľa oda o manažmentos ministerstvo zdravitníctva SR. E župa musaj te ažutinel le nasvale manušenge.Kidľam avri štart hana save hine tele župa.E ubytovňa paše SOS poľnohospodárstva the služby andro gava  Viničky. E ubytovňa paše obchodno akademia  Rožňavate. E ubytovňa paše SOŠ Sobrance. The e ubytovňa Limba pašo SOŠ Spišskate. Das mek the avrutňi sikľardži Kysegate.Andre savore panč thana hin 371 hadži preko nasvale.Phendža o šeralo andralo KSK Rastislav Trnka.

Ola thana ena the perdalo manša so keren pašalo nasvale manuša so hine nasvale pro COVID-19.Andre župakere thana ena the o manuša so keren pašalende buči so save našči en khere.Ola manuša našči keren peskeri buči te len hin COVID-19 save našči en khere kaj te arakhen peskera famelija. O thana musaj te lel o štatos vašoda sar na ena thana perdalo manuša andre špitaľa.E župa dela dureder o thana perdalo manuša so keren ode buči vašoda kaj nakamen te džal khere te na nasvaľaren peskera famelija. Nasvale manuša pro COVID-19 andre kašakero than hind ži kijo džives/13.11.2020/ 8715,manuša  o 14,22 percenty buter sar has. Nasvaľile the andro zariadenie soc.služby. Akana hi 9 nasvale le 13. Zariadenia save has testimen dži adadžives 42. Manuša so keren ode buči. The 142 manuša so ode bešen.Nekbareder jagalo nasvaľiben hin andro DSS Ondava andre Rakovnica  nad Ondavou. Kaj chudľa 3.novembros dži kijoda so odvičindža e karantena. Nasvale hin 10 manuša so keren ode buči the 89 manuša so ode bešen. The duj džuvľa hine andre špitaľa.Buter nasvale manuša hin andre zariadenie LImen trebišovoste. Pozitivno testos pro nasvaľiben COVId 19 hin 20 manuša so keren buči the 26 manuša so keren ode buči. 3 manuša so keren ode buči the 17 manuša so ode bešen hine nasvale DSS Idea Prakovce. Andro Strdiskos Mtilda Huta. Duj pozitivne manušen so keren ode buči the 5 manušen so ode dživen  hin the andro DSS Anima Michalovce. ,3 džene so keren buči hine nasvale andro DSS Arcus Kašate the jek manuš so kerel ode buči DSS Harmónian Lidwina  Strážske. Jek manuš so ode keren the 4 manuša so ode bešen DSS Regina Kráľovciste. Jek manuš  andro Subsidium Rožňavate.

E vlada ada kurko phandľa buter o štatos mek pro 45 dživesa.  Pre hranica la Ungrikonaha otkerde trin droma. Hosťovce,Milhosť the Slovenské Nové Mesto. O phandle merkinen pre savoro. Aver droma hine sa phandle. Pro than Vyšné Nemecké paše Ukrajina musaj te džan o manuša pro testy. Akana hin otkerdo ča jek drom pal savo šaj o manuša džan pro pindre. Andre Kašakero than hin  8 otkerde thana kaj peš šaj testinen hijaba.

Košice : mobilné odberné miesto pre PCR testovanie , UNLP, Ipeľská l
phundrado: Po- Pia od 8 00 do 16 00
 

Košice – okolie/Moldava  nad Bodvou/:HaZZ, Hlavná 58, amfiteáter mesta Moldava nad Bodvou
phundrado: Po-Pia  od 12 00 do 20 00  /17.11. – phandle/
 

Rožňava : nemocnica s poliklinikou Rožňava, Špitálska 1
phundrado: Po- Pia  od 13 00 do 16 00 /17. 11. –phandle/
 

Rožňava: Slovenský červený kríž, Pionierska 8
phundrado :Po-Pia  od 8 00 do 15 00, So – od 7 00 – do 16 00
 

Rožňava: HaZZ, Šafaríková 63
phundrado: Po- So od 12 00 do 20 00  /17. 11. – phandle/
 

Trebišov: Nemocnica Trebišov, SNP 1079/76
phundrado: Po – Pia od 13 00 do 16 00   /17.11. –phandle/
 

Trebišov: HaZZ,T.G. Masaryka 13
phundrado:Po-So od 12 00 do 20 00   /17. 11. – phandle/
 

Trebišov:/Kráľovský Chlmec/, Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, Nemocničná 18
phundrado: Po, St, Št, - od 9 00 do 13 00
 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 18.11.2020 10:15
Upravené: 18.11.2020 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001