Andro than socialne zaiadenie Kraľovciste hin 14 manuša nasvale.,duj džene hine andre  špitaľa

Andro socialno than Regina Kraľovciste saveske hin KSK o šeralo hin goreder so džal pale nasvaľiben

Le dživesestar /30.10.2020/ Andro than Kraľovciste andro okresos Košice okolie 14 Manuša the 4 manuša so keren ode buči hine nasvale pre koronavirus.Duj manuša hine andre špitaľa.

Vtorkone 27.oktobros has andro than Regina Kraľovciste has kerde celoplošne testovanie PCR the 52 savore manušen so ode has. The 33 manuša so keren ode buči.14 manušen Manuša hine pozitivne pro COVID-19.Okla vysledky mek nadžanas.Phendža o šeralo KSK Rastislav Trnka. Pro manuša dikhen ola manuša so keren ode buči.O manuša so ode keren kerna buči kheral.

Andre karantena hine stredatar 28.oktobros the DSS Ondava Rakovnica nad Ondavou. 5.dženen ode hin koronavirus.20 manuša mek užaren pro vysledky.Pro PCR testy.Jek manuš hin nasvalo the andro DSS Anima Michalovce,duj manuša hine nasvale andro  Arcus Kašate.8 manuša andro DSS Demko.4 manuša  Hine nasvale andro DSS Harmonia .Avke hin andro 13 župne thana nasvale. 17 manuša so keren buči the 24 manuša so ode dživen. O KSK evidinel duj mule manušen. Kerde thana the perdalo manuša so keren buči andre župa.Hin len 200 thana andro iternaty the ubytovni.phendža  o Trnkas.

E karantena hin kerdži SOŠ Jozefa Szakkayho pre Grešakova ulica. Kašate. Pašo internatos paš hotelova akademia  SNV the internatos duha SOŠ Michalovcate. The turisticko ubytovňa paše obchodno akademia Rožňnavate.Hetvinostar 26.oktobros e župa kerdža thana ambulantne thana.

Dži adadžives /30.10.2020/ Kašakero than 5911 nasvale manuša pro COVID-19 hazdľa pes upre  o 1781 manuša. KSK kerde karanteny perdalo doktora. Andro maškarutne sikľarde.  Kerde avke 8 thana the ubytovni kaj hin 587 hadži.

KSK pes chudľa  andro celoplošne testovanie. Dine len maškarutne siklarde kaj šaj pašľon. Kidle avri  21 sikľarde kaj ena odberne thana. Ena ode vajkeci doktora so kerena odbery. Le ministroske vnutra SR vakerde pal savore  So keren pro than. Le dobrovoľniken  vičinen andralo centrum KSK .ON ažutinena te kerel o odbery.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 02.11.2020 13:47
Upravené: 12.11.2020 09:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001