Celoslovenské stretnutie vedúcich odborov zdravotníctva samosprávnych krajov

Úrad Košického samosprávneho kraja sa stal miestom stretnutia vedúcich odborov zdravotníctva, lekárov, sestier a farmaceutov samosprávnych krajov. Tí sa 3. októbra stretli s cieľom prejednania aktuálnej problematiky a porovnania skúseností z oblasti zdravotnej starostlivosti.

Na pracovnom stretnutí zástupcovia odborov a referátov zdravotníctva prerokovali aktuálne problémové oblasti pri realizácii zdravotnej, ošetrovateľskej a lekárenskej starostlivosti v jednotlivých samosprávnych krajoch. Diskutované a rozoberané témy sa týkali najmä lekárskej služby prvej pomoci, lekárenskej pohotovostnej služby, usmernení Košického samosprávneho kraja, ordinačných hodín, zbavenia mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, problematiky liečiteľov a aktuálneho stavu prípravy a tvorby operačného programu „Ľudské zdroje“ na obdobie 2014 – 2020.

Vyše dvojhodinové pracovné rokovanie sa nieslo v pozitívnom duchu so snahou o realizáciu spoločného postupu samosprávnych krajov pri riešení konkrétnych problémových oblastí v budúcnosti. Prinieslo viacero záverov a výstupov, ktoré samosprávne kraje mali možnosť ešte prerokovať na vlastnej pôde a vzniesť k nim svoje pripomienky. Závery a pripomienky budú spracované a v ucelenom formáte predložené na rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8.

 

Autor/zdroj: Peter Dringuš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001