Androcentros KSK pes očkinla Moderna

Te kamen pes te očkinel irinen pro korona.gov.sk. KSK očkinena pre Ostrovskeho ul. Kašate. Telo, čhon očkinde 30 531 manušen.

Has phundrado 19. džives savoro očkinde 134 311 manušen andre amaro tahn 23%.

Kernas ode 120 manuša. Džiakana urde 700 gada u kernas 152 ori.

Palikeras savorenge ko ažutinelas u som rado hoj tumenge džal palo sastipen u dureder keraha sa preko manuša phendža o šeralo R. Trnka. 85% dživel kašatero than. 12% hine pasalo periešis the avre G. Thanendar pale patradži očkinela the Moderna duvar le manušen palo 60 berš.

Hine pro kovidd-19 94,1% manuša u vare savende na has ňiso. Lačhi hiňi preko phure manuša. Phendža o portoris Rene Hako.

Šaj pen te džanel pre korona.gov.sk

E župa mangel le manušen palo 60 berš.

Kamľamas kaj pes te očkinen so nekbuter manuša. Phendža o šeralo KSK- R. Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2021 12:00
Upravené: 23.05.2022 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001