Ambulantná pohotovostná služba

Košický samosprávny kraj týmto informuje záujemcov o prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, že výberové konania v zmysle §14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú dnešným dňom vyhlásené a zverejnené na webe MZ SR.

Bližšie informácie je možné získať na tejto adrese.

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie predmetných ambulancií sú ustanovené v § 14a zákona č. 578/2004 Z.z. a vo vyhláške MZSR č. 349/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Žiadosť musí spĺňať náležitosti podľa § 13 zákona č. 578/2004 Z. z.

Lehota na podanie žiadostí je stanovená najneskôr do 5. apríla 2018.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2018 09:00
Upravené: 23.05.2022 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001