Vyšná Kamenica - Regenerácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 18.8.2011; Celkové náklady projektu: 460 521,09€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Vyšná Kamenica
ITMS Kód projektu: 22140120599
Prijímateľ: Vyšná Kamenica
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Informácie o obci:Obec leží 352 metrov nad morom, na styku Košickej kotliny zo Slanským pohorím, 25 km na JZ od Sečoviec. Kostol sa nachádza približne v strede dnešnej obce. Pôvodne gotický kostol pravdepodobne z 1. polovice 14. storočia bol v 16. a 17. storočí na západnej strane rozšírený a pokrytý rovným stropom, v 19. storočí bol viackrát upravený. Dedina sa prvý krát spomína v roku 1420 ("Kemenche in Abaxyuar"), podľa Varsíka ju založili obyvatelia, ktorí sa sem prisťahovali z neďalekej zaniknutej dediny Púch, o ktorej máme poslednú zmienku z roku 1370. Podľa datovania kostola však musí byť dedina ešte staršia.

Popis projektu:Cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v obci.Rekonštrukciou základnej technickej infraštruktúry sa dosiahne skvalitnenie prístupu k jednotlivým objektom občianskej vybavenosti a vytvoria sa podmienky bezpečného, pohodlného a bezbariérového pohybu peších v obci, vrátane marginalizovanej časti populácie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001