Viničky - Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Začiatok realizácie projektu: 22.7.2010; Ukončenie realizácie projektu: 5.3.2012; Celkové náklady projektu: 498 847,31€

Názov projektu: Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
ITMS Kód projektu: 22140120409
Prijímateľ: Viničky
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Vinohradnícka obec, ktorej chotár charakterizuje úrodná pôda popretkávaná mŕtvymi ramenami Bodrogu a tokajské vinohrady, ktoré sa rozprestierajú na tufových pôdach južných svahov Zemplínskych vrchov. Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Zeuleus 1273 na Zewlews 1399, Zewlewske 1468 až po pomaďarčený názov Soloska 1773. Po vzniku medzivojnovej ČSR bola obec v roku 1920 pomenovaná ako Seleška a roku 1948 dostala súčasný názov Viničky. V období od 15. do 16. storočia sa v obci vystriedalo niekoľko zemepánov. V roku 1403 ju získali Pányiovci, v 16. storočí Báthoryovci, v 17.-18. storočí Almássyovci, v 19. storočí patrila Andrássyovcom. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, rybárstvom a košikárstvom. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.V historickom vývoji postihli Viničky 2 tragické udalosti - morová epidémia v roku 1663 a veľká povodeň roku 1888.

V súčasnosti má táto obec približne 520 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom realizácie projektu sa malo prispieť hlavne v neposlednom rade k zlepšeniu stavu životného prostredia a zvýšenia kvality života obyvateľov obce Viničky.

Schválený projekt bol zrealizovaný a obec získala ucelený, pekný vzhľad, ktorý v súčasnej dobe vytvára príjemné prostredie obce, ktorá svojou polohou spadá do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Zvýšila sa bezpečnosť verejného priestranstva, zmodernizovali sa spoločné obecné priestory, kde pribudli parkové lavičky, vysadila sa nová zeleň, zrekonštruovali sa chodníky, parkoviská, boli odstránené bariéry . Obec leží v turistickej Tokajskej vinohradníckej oblasti, v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou, teda má veľký a stúpajúci potenciál pre ďalší rozvoj turizmu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:04
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine