Veľké Trakany - Rekonštrukcia komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, rigolov a parkové úpravy

Začiatok realizácie projektu: 30.3.2012; Celkové náklady projektu: 462 131,55€

Názov projektu: Rekonštrukcia komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, rigolov a parkové úpravy v obci Veľké Trakany
ITMS Kód projektu: 22140120542
Prijímateľ: Veľké Trakany
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Osídlenie v neolite. Sídlisko s nálezmi východoslovenskej lineárnej keramiky, pilinskej kultúry zo staršej a mladšej doby bronzovej, stredoveká pevnôstka. Obec sa spomína v roku 1320 ako Tharkan, a až v roku 1948 ako Veľké Trakany, maďarsky Nagytárkány. Patrila zemanom, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, od roku 1688 do 19. storočia Senneyovcom, koncom 19. storočia tu mali majetky Mailáthovci. V roku 1429 je doložený tunajší trh, do 19. storočí soľný úrad a sklad. V roku 1557 mala obec 5 port, v roku 1715 mala 14 opustených a 5 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 63 domov a 360 obyvateľov, v roku 1828 mala 75 domov a 578 obyvateľov. Za kapitalizmu sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V rokoch 1938-.1944 bola pripojená k Maďarsku.

Popis projektu:Realizáciou predmetného projektu chceme dosiahnuť komplexnú revitalizáciu centrálnych častí obce Veľké Trakany, v záujme skvalitňovania miestnej infraštruktúry, ktorá prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti obce, taktiež k jej zatraktívneniu a v neposlednej miere k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov a návštevníkov. Keďže sa jedná o základné centrálne časti obce, v ktorých je sústredená občianska vybavenosť poskytujúca základné služby pre obyvateľov a tiež obchody a podnikateľské prevádzky, je práve v týchto častiach najvyšší pohyb obyvateľstva a návštevníkov. Pre obec je dôležité, aby práve tieto centrálne časti prešli komplexnou regeneráciou a boli vzájomne kvalitne prepojené.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:37
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka