Štós - Rekonštrukcia centrálnych verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 21.4.2011; Celkové náklady projektu: 391 365,18€

Názov projektu: Štós - Rekonštrukcia centrálnych verejných priestranstiev
ITMS Kód projektu: NFP 22140120225
Prijímateľ: Štós
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Štós je pravdepodobne najstaršou osídlenou obcou v malebnom údolí Bodvy. Prvé písomné zmienky pochádzajú zo začiatku 13. storočia z archívu Jasovského kláštora Premonštrátov (rok 1241).

Roľníci a remeselníci začali osídľovať a zúrodňovať Štósku dolinu a spracovávať bohaté ložiská železnej rudy a medi. V roku 1696 bol Štós povýšený na banícke kráľovské mesto. Za vlády Márie Terézie 1740 - 1780 prežil Štós druhý veľký rozkvet baníctva, ktorý trval do začiatku 19. storočia, kedy boli banské diela uzavreté. Prvé záznamy v cechovej knihe o výrobe nožiarskych súčiastok pochádzajú z roku 1721. Nožiarska výroba sa začala najprv organizovať po domácky, postupne preniká na verejnosť a vrcholí vytvorením prvého štóskeho nožiarskeho cechu v roku 1723 s riadnymi cechovými právami, chrániacimi dobrú povesť a kvalitu štóskych nožiarskych výrobkov.

Popis projektu:Navrhované riešenie rekonštrukcie centra umožní obci ďalší rozvoj v oblasti kúpeľnej turistiky a zároveň skvalitnenie života občanov. Ďalším dôležitým efektom je zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a zlepšenie plynulosti cestnej premávky, ako aj zlepšenie estetického vzhľadu riešeného územia čo má pozitívny vplyv na zlepšenie komfortu bývania, zvyšovanie atraktívnosti a zvyšovanie počtu obyvateľov. Projekt pozitívne ovplyvní aj rast zamestnanosti v obci, pretože po realizácii bude vytvorených dvanásť nových pracovných miest. Zároveň projekt prispeje k začleneniu rómskych komunít a to práve zamestnávaním ôsmich príslušníkov tejto menšiny.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:31
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról