Štítnik - Regenerácia obce

Začiatok realizácie projektu: 25.11.2010; Celkové náklady projektu: 659 920,30€

Názov projektu: Regenerácia obce Štítnik
ITMS Kód projektu: 22140120484
Prijímateľ: Štítnik
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1243 v listine kráľa Belu IV. Ákošovcom – Filipovi a Detrichovi Bebekovcom. Dejinné podklady dokladujú vznik osídlenia ešte skôr a počiatky siahajú až do staršieho stredoveku - v 12. storočí patril kráľovským zbrojnošom, ktorí vlastnili Gemerský hrad. V spomínanej dotačnej listene sa ako vôbec prvý v Uhorsku spomína Ditrichov hámor na železo.

Názov obce (Chytnek, Chetnug, Chetnek, Citnik, Czethnek, Schitnek, Schitnik) je odvodený buď z mena výrobcov štítov, alebo súvisí s označením uhliarských milierov (vulgo sczyty). Teda to potvrdzuje skutočnosť, že miestny obyvatelia sa od začiatku venovali ťažbe nerastov, najmä železnej rude, ktorú aj spracovávali, ale aj medi, pričom natrafili aj na ložiská zlata.

Historické dokumenty a okolnosti zaraďujú Štítnik medzi prvé miesta, kde sa začala spracovávať železná ruda a rozvíjalo sa hutníctvo na Slovensku, ale aj v bývalom Uhorsku.

Popis projektu:Revitalizácia prinesie vyriešenie dlhoročných problémov s nevyhovujúcim až havarijným stavom hmotnej infraštruktúry v centre obce. Vzhľadom na súčasný stav riešených objektov je zrejmé, že výdavky na ich údržbu budú po zrealizovaní projektu nižšie, ako je tomu dnes. Z finančného hľadiska realizácia projektu prinesie reálne, okamžité a dlhodobé ekonom. úspory, z ktorých sa budú môcť financovať ďalšie rozvojové aktivity obce. Hlavný priestor námestia sa premení na zrekonštruované histor. centrum, ktoré napomôže rozvoju CR a turizmu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:30
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról