Spišské Vlachy - Rekonštr. verejného priestranstva

Začiatok realizácie projektu: 4.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 14.3.2012; Celkové náklady projektu: 997 413,85€

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného priestranstva mesta Spišské Vlachy
ITMS Kód projektu: 22140120014
Prijímateľ: Spišské Vlachy
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Mesto, ktoré vzniklo na starej Veľkej gemerskej ceste,, ktorá spájala Spiš s Gemerom a Balkánom. Mesto vzniklo začiatkom 20. storočia. V roku 1243 mu uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégia, ktoré boli zároveň prvou písomnou zmienkou o meste . K najvýznamnejším patria radnica, ktorá sa nachádza na námestí tvorí dominantu a azda najkrajšiu stavbu námestia. Bola postavená v 15. storočí a časť stavby dnes slúži ako rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. V blízkosti radnice leží Mariánsky barokový stĺp, ktorý pochádza z roku 1728 a rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa - pôvodne románsky až do roku 1434, kedy poškodenú budovu kostola zbúrali a prestavali v neskorogotickom slohu. K vzácnym pamiatkam v kostole patrí krucifix pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z roku 1520 a dvojdielna bronzová gotická krstiteľnica z roku 1497. Na námestí sa tiež nachádza evanjelický kostol z roku 1787 ku ktorému bola neskôr dobudovaná veža, čím stavba dostala charakter kostola. Spišské Vlachy boli v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo výrazné zatraktívniť a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu zároveň dosiahnuť pozitívny vplyv na bezpečnosť pohybu miestnych obyvateľov, domácich ale aj zahraničných turistov v centrálnej zóne mesta. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahlo výrazné skultúrnenie a zmodernizovanie časti centrálnej zóny mesta v ktorom žije 3649 obyvateľov, Spišské Vlachy sú spádovou oblasťou pre viac ako 7620 obyvateľov, vytvorili sa spevnené plochy určené na zhromažďovanie občanov pri rôznych kultúrnych ale i spoločenských akciách. Prebehla výsadba nových drevín a novej zelene, boli osadené nové stĺpy verejného osvetlenia. Zrekonštruovali sa parkové lavičky, parkovacie plochy , miestne komunikácie, autobusové zastávky, cyklistický chodník a bezbariérové prechody s vytvorenými ohraničujúcimi pásmi s výstupkami a vodiacimi pásmi s drážkou pre nevidiacich. Projekt prispel k zníženiu regionálnych disparít.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:30
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról