Smižany - Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny

Začiatok realizácie projektu: 21.6.2010; Celkové náklady projektu: 994 588,28€

Názov projektu: Smižany - Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny obce Smižany
ITMS Kód projektu:22140120351
Prijímateľ: Smižany
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Smižany sa datuje do roku 1246, kedy sa nazývala Micha. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil a až v roku 1651 Smizany. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres Spišská Nová Ves.

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Stará obec kráľovských psovodov patrila v 13. storočí Spišskému hradu. Časť pozemkov odkúpili v roku 1254 od pôvodných obyvateľov. Obec v roku 1293 prijali do spoločenstva spišských Sasov. V 2. polovici 15. storočia sa stala poddanským mestečkom Spišského hradu. Do roku 1815 malo soľný sklad. V 18. storočí sa tu ťažil žltý a hnedý mramor. Csákyovcom patrila výnosná ťažba dreva a v 19. storočí 3 vysoké pece. Posledná pracovala do roku 1886. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch v Spišskej Novej Vsi, v roku 1880 – 1890 sa mnohí vysťahovali.

Popis projektu:Obec Smižany už disponuje zrekonštruovanými miestnymi cestami, má vytvorených dostatočný počet parkovacích miest v centre obce, zvýšila sa bezpečnosť pre chodcov vybudovaním nových chodníkov a rekonštrukciou už existujúcich, ako aj rekonštrukciou lávok pre peších sa zvýšila bezpečnosť prechodu. V centre obce sa vytvorila relaxačná zóna, ktorá slúži pre oddych obyvateľov aj návštevníkov obce prostredníctvom parkových úprav, lavičiek, košov, stojanov pre bicykle, pitnej fontánky. Relaxačná zóna poslúži aj na zvýšenie atraktivity centra obce. Bola vybudovaná fontána, vlajkové stožiare. Verejná zeleň sa upravila v celej centrálnej zóne. Prostredníctvom rozšírenia verejného osvetlenia sa zvýšila bezpečnosť po zotmení. Nové autobusové zastávky už prispievajú k väčšej bezpečnosti a ku skultúrneniu cestovania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:28
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001