Slavošovce - Revitalizácia centra sídliska

Začiatok realizácie projektu: 18.5.2010; Celkové náklady projektu: 660 000,00€

Názov projektu: Revitalizácia centra sídliska v Slavošovciach
ITMS Kód projektu: NFP 22140120491
Prijímateľ: Slavošovce
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Vznik obce spadá do začiatkov 14.storočia. Prvá zmienka je z roku 1318. Patrila štítnickým Bebekovcom, od 17. Storočia Andrássyovcom. V 17.-18. Storočí tu vznikajú železné hámre, z ktorých sa neskôr stávajú papierové mlyny. V obci bolo niekoľko cechov ako čižmársky, krajčírsky, tkáčsky, rozšírené bolo aj furmanstvo a manipulácia s drevom. V roku 1828 sa tu narodil národný dejateľ, spisovateľ a zberateľ prostonárodných slovenských povestí P.E.Dobšinský. Na rodnom dome je osadená pamätná tabuľa odhalená pri 100.výročí jeho narodenia v r.1928.

Popis projektu:Po realizácii investície sa očakáva:

- vyhovujúci stav zrekonštruovanej časti miestnych komunikácií v centrách sídliska v Slavošovciach

- chodníky spĺňajúce kritériá pre bezpečný a pohodlný pohyb chodcov v rámci centrálnej časti sídliska

- estetickejšie a príjemnejšie pôsobiace priestranstvá centra sídliska v obci Slavošovce

- priestor a prístrešok autobusovej zastávky prispôsobené pre bezpečné a pohodlnejšie využivanie verejnej autobusovej dopravy

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:27
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine