Rožňava

Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Názov projektu: Rožňava
Prijímateľ: Rožňava
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel

Informácie o obci:Prvý písomný záznam o Rožňave pochádza z roku 1291, kedy uhorský kráľ Ondrej III. daroval územie mesta ostrihomskému arcibiskupovi. Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa názvu mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana . Prvé mestské výsady udelil mestu podľa tradície kráľ Ľudovít Veľký v roku 1382. V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr železná ruda. Významný bol v histórii mesta rok 1776, kedy kráľovná Mária Terézia rozdelením územia ostrihomského arcibiskupstva založila rožňavské biskupstvo.

Po revolučných rokoch 1848/49 sa Rožňava z niekdajšieho centra baníctva menila na mesto škôl a remesiel. Slávne rožňavské školy navštevovalo veľa významných osobností slovenskej i maďarskej vedy, literatúry a umenia.

Popis projektu:Plocha námestia a Šafárikovej ulice bude kompromisnou kombináciou automobilovej a pešej dopravy s privilegovaným postavením chodcov. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb bude zabezpečené v zmysle vyhlášky č. 532/2002. Návrh povrchových úprav plôch bude prispôsobený pohybu imobilných osôb, dlažba bude vyhotovená v protišmykovom prevedení, čo zvýši bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov. Po skončení realizácie aktivít projektu bude vytvorený reprezentatívny priestor, ktorý umožní rozvoj kultúrneho života mesta a podporí rozvoj cestovného ruchu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:24
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001