Rakovec nad Ondavou - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 12.4.2011; Celkové náklady projektu: 462 254,26€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rakovec nad Ondavou
ITMS Kód projektu: 22140120483
Prijímateľ: Rakovec nad Ondavou
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Rakovec nad Ondavou leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. V oblasti sa našli vzácne archeologické nálezy. Dedina vznikla v 11. storočí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1226. Bola poľnohospodárskou usadlosťou, miestni zemania tu vybudovali niekoľko kúrií. Kaštieľ grófa Biordyho slúžil ako sídlo ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých, ktorý má dnes vlastnú účelovú budovu. V Rakovci sa rozvíja činnosť viacerých spolkov. Kultúrny odkaz nesie folklórna skupina Rakovčan. V oblasti športu sa darí najmä futbalu, volejbalu a stolnému tenisu. Priamo v obci, v blízkosti Domova sociálnych služieb, nájdete prírodnú raritu – druhý najstarší dub letný na Slovensku. Bol vysvätený a tak si vyslúžil pomenovanie Svätý dub. Okolie Rakovca oplýva i ďalšími prírodnými zaujímavosťami. Neďaleko sa nachádza sútok Ondavy a Tople. Obľúbeným rekreačným strediskom nielen miestnych obyvateľov je Zemplínska Šírava. Kvalitu života v obci zvyšujú možnosti spoločenského vyžitia priamo v obci alebo v neďalekých Michalovciach.

Popis projektu:Cieľom projektu je zatraktívniť a zvýšiť konkurencieschopnosť obce prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Zvýšiť funkčnosť, dostupnosť (bezbariérovosť), bezpečnosť a estetický rozmer obce, s dôrazom na okolie obecného úradu, predajne a základnej školy. Atraktívnym prostredím prilákať nových podnikateľov s tvorbou nových pracovných príležitostí a zabrániť tak odchodu mladých ľudí za prácou mimo obce. Zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:23
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról