Pribeník - Regenerácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 21.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 14.3.2012; Celkové náklady projektu: 397 364,66€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Pribeník
ITMS Kód projektu: 22140120337
Prijímateľ: Pribeník
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Trhová osada sa spomína od roku 1323 ako Perbenyk, z roku 1948 ako Pribeník, maďarsky Perbenyik. Patrila zemianskym rodinám, často menila zemepánov. V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Do roku 1951 tu bola trepáreň konopy a ľanu. Známe kultúrne pamiatky sú: kaštieľ Majláthovcov – pôvodne renesančný kaštieľ, prestavaný v klasicistickom štýle uprostred pekného anglického parku. Je najväčším a zároveň najzachovalejším kláštorným komplexom Horného Medzibodrožia. V roku 1807 bola pri kaštieli postavená rímskokatolícka kaplnka. V súčasnosti je zrekonštruovaná budova kaštieľa sídlom Strednej odbornej školy . Prízemná časť hlavnej budovy bola postavená v roku 1799. Poschodie kaštieľa, ako aj podstatná časť hospodárskych budov, z ktorých osobitne cenná je vodárenská veža, boli postavené koncom 19. storočia. Reformovaný kostol pochádza zo 17. Storočia bol obnovený začiatkom 20. storočia.

Ortodoxná synagóga – je jedným zo zachovalých synagóg Medzibodrožia, dnes v nej sídli Galéria národov, ktorá slúži ako miesto na rôzne výtvarné vernisáže a výstavy

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Pribeník pre jej obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom komplexnej revitalizácie verejných priestranstiev v centrálnej časti obce. Výsledkom komplexnej regenerácie obidvoch centier obce spočíva v zmysle programového manuálu ROP v realizácii minimálne piatich činností v hlavnom centre obce a štyroch ďalších aktivít vo vedľajšom centre obce prepojených vzájomne jednou aktivitou. Zrekonštruované boli miestne komunikácie, parkovacie miesta, chodníky, zastávky, stožiare verejného osvetlenia a sadové úpravy vrátane detského ihriska. Všetky cesty, chodníky, zástavky a sadové úpravy majú bezbariérovú úpravu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:22
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról