Mníšek nad Hnilcom - Regenerácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 28.6.2010; Celkové náklady projektu: 656 470,08€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Mníšek nad Hnilcom
ITMS Kód projektu: 22140120406
Prijímateľ: Mníšek nad Hnilcom
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Mníšek nad Hnilcom sa datuje do roku 1255, kedy sa nazývala Heremitory. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov a až v roku 1927 sa začal volať Mníšek nad Hnilcom. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres Gelnica, po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves.

V lesoch mesta Gelnice sa v roku 1255 na mieste dnešnej obce spomínajú pustovne mníchov. Obec sa spomína od roku 1322. V chotári sa dolovalo zlato. Obec patrila Gelnici, v roku 1465 bola pripojená k Spišskému hradnému panstvu. Vyvíjala sa ako poddanské banské mestečko. V 14. storočí vydal Mníšek nad Hnilcom svoje listy so znakom svätej Kataríny, v 15. storočí si zvolil erb s dvoma skríženými kladivami a štyrmi ružami. V 18. a 19. storočí mal niekoľko baní, hámrov a vysokú pec, banský úrad, trhovisko. Hámre pracovali od roku 1869 na parný pohon. V roku 1906 bol štrajk baníkov..

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Mníšek nad Hnilcom. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo má priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšenie kvality a bezpečnosti života občanov. Riešené územie predstavuje centrálny priestor obce, ktorý je pomerne členitý, rozdelený hlavnou cestou. Centrálny priestor obce poskytuje ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup k centrálnemu priestoru obyvateľom poskytuje pocit spokojnosti, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Centrum obce po zrealizovaní rekonštrukcie verejných priestranstiev a drobnej architektúry slúži ako oddychový priestor centra. Okrem týchto verejných priestranstiev boli zrekonštruované chodníky, miestne komunikácie a zastávky autobusu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:18
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001