Lekárovce - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 21.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 2.4.2012; Celkové náklady projektu: 394 106,30€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
ITMS Kód projektu: 22140120023
Prijímateľ: Lekárovce
Okres: Sobrance
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec je doložená z roku 1400 ako Lekardhaza, neskôr ako Lekarch (1404), Lakar (1437), Lakard (1451), Lakarty (1808), Lekart (1920), Lekárovce (1948); po maďarsky Lakárd. Obec sa spomína z roku 1400. Patrila premonštrátskemu kláštoru v Lelesi, od 1425 časť obce panstvu hradu Nevické-Užhorod. Obyvatelia sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1926, 1947, 1956 a 1957 postihli obec ničivé povodne. V rokoch. 1939-44 bola obec pripojená k Maďarsku, do 1946 k ZSSR.

V súčasnosti má obec približne 989 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia centrálnej časti obce s cieľom zvýšenia komfortu pre cieľovú skupinu a vytvorenia bezbariérovej a bezpečnej centrálnej zóny obce.

Realizácia projektu prispela k zamedzeniu negatívnej migrácie obyvateľstva a priaznivo ovplyvnila pozitívnu migráciu, ktorá je kľúčová pre populačný rast. Obec zrekonštruovala mestské komunikácie, chodníky, doplnila verejné osvetlenie a upravila verejné priestranstvá, ktoré slúžia ako zhromaždovacia plocha pre občanov obce, ktorá sprístupňuje navrhovaný multifunkčný priestor kde sú umiestnené prístrešky na ambulantný predaj. Doplnili sa parkové lavičky, ktoré sa nachádzajú na upravenej zatrávnenej ploche s využitím ako oddychová zóna na voľnočasové aktivity obyvateľov obce. To všetko prispelo k rozvoju obce a zlepšeniu životných podmienok, k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pohybu už v obci existujúcich vjazdov na pozemky ktoré sú riešené. Realizácia projektu je súčasne impulzom pre realizáciu ďalších projektov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:13
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról