Kuzmice - úprava centrálnej časti obce

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 408 027,71€

Názov projektu: Kuzmice - úprava centrálnej časti obce
ITMS Kód projektu: 22140120539
Prijímateľ: Kuzmice
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Kuzmice sa datuje do roku 1270, kedy sa nazývala Kosma. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil a v roku 1927 to boli Kuzmice. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Kozma. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Trebišov, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov kraj Východoslovenský. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec sa spomína od roku 1270. Patrila rodine Kozmovcov a Tolvayovcov, neskoršie viacerým zemepánom. V roku 1715 mala 23 opustených a 9 obývaných domácností, v roku 1787 mala 60 domov a 583 obyvateľov, v roku 1828 mala 84 domov a 624 obyvateľov. V roku 1890 – 1900 sa mnohí vysťahovali. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a tkaním.

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce.

Realizáciou projektu sa docieli vybudovanie nových objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a budú môcť bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšia vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporí ďalší rozvoj obce a regiónu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:12
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról