Hráň - Revitalizácia centra obce Hraň

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 658 166,44€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Hraň
ITMS Kód projektu: 22140120546
Prijímateľ: Hráň
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny pri sútoku riek Trnávky a Ondavy vo výške 106 m.n.m. Na Hraň sa pravdepodobne vzťahuje údaj o tamojšom šľachticovi Mikulášovi k roku 1331, nepochybne však doklad z roku 1387 o územnom majetku a sídlisku. Do písomností je v 14. – 15. storočí zapisovali ako Garan, od 16. storočia Garany, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Graň. Je pravdepodobné, že Hraň patrila v 14. storočí tamojším zemanom, nepochybne však v 14. a 15. storočí šľachticom z Lučenca a v druhej polovici 16. storočia postupne Bátoriovcom a Várdaiovcom. Hraň patrila Losonczyovcom a od roku 1686 paulínom z Trebišova, 1753 Forgáchovcom, od konca 18. stor. Almássyovcom. V roku 1715 mala obec 8 opustených a 8 obývaných domácností, 1787 mala 55 domov a 499 obyvateľov, 1828 119 domov a 887 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom ovocinárstvom a rybárstvom. V roku 1831 sa zúčastnili na roľníckom povstaní, v roku 1880-90 sa mnohí vysťahovali.

Popis projektu:Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne zlepšený stav miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 358,68 m, na ktorých bude nanesený nový asfaltový koberec. Taktiež navrhované chodníky v dĺžke 310,71 m budú pokryté novou vrstvou asfaltu, aby spĺňali všetky požiadavky bezpečnosti. Odvodnenie komunikácii sa nezmení, ostáva jestvujúce. Na ploche bude zriadených 31 parkovacích miest, z toho dve budú vyhradené pre imobilných občanov. Verejné osvetlenie bude prevedené ako nové, s novými rozvodmi a rozvádzačmi. V parku bude rozmiestnených 62 ks stĺpov verejného osvetlenia s osadeným výbojkovým úsporným svietidlom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:11
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról