Hrabušice - Rekonštrukcia centrálnej časti obce

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 788 873,51€

Názov projektu: Rekonštrukcia centrálnej časti obce Hrabušice
ITMS Kód projektu: NFP 22140120311
Prijímateľ: Hrabušice
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Hrabušice sa datuje do roku 1279, kedy sa nazývala Compositi. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1284 je písomne doložený názov Capusdorf, a až v roku 1927 Hrabušice. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec sa spomína v roku 1279. Patrila do Spoločenstva spišských Sasov, v roku 1465 sa stala majetkom panstva Spišského hradu. Vyvíjala sa ako trhové poddanské mestečko. V erbe malo najprv sv. Vavrinca a Štefana, potom len sv. Vavrinca. V roku 1582 – 1638 dostalo jarmočné právo. Bol tu mlyn, významná píla, vyrábali znamenité pivo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom. V 60. rokoch 19. storočia sa mestečko stalo centrom slovenského národného hnutia na Spiši.

Popis projektu:Realizácia projektu bude mať za následok úplné sprístupnenie daného územia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a bezpečnejší prístup obyvateľov i návštevníkov obce k zariadeniam občianskej vybavenosti v oboch verejných priestranstvách. Projektom sa zhodnotia chodníky o celkovej dĺžke 1186,8 m, vymenia sa 4 ks verejných svietidiel, zrekonštruuje jedna lávka pre peších a zeestetizujú a skrášlia centrá obce, čím sa zvýši konkurencieschopnosť tohto sídla oproti sídlam s lepšou vybavenosťou.

Okrem toho sa realizáciou projektu sa umožní plynulý prechod cez predmetné riešené územie, čo umožní v budúcnosti realizovať zámer obce, prepojenie centra obce k nástupnému záchytnému parkovisku Podlesok do Slovenského raja. Tým sa zabezpečí bezpečnosť návštevníkov pri prechode s centra obce až do brány do tejto medzinárodnej atraktivity cestovného ruchu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:11
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról