Helcmanovce - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 25.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 5.3.2012; Celkové náklady projektu: 659 798,29€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Helcmanovce
ITMS Kód projektu: 22140120400
Prijímateľ: Helcmanovce
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Neskôr bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu a to pred rokom 1960 pod okres Spišská nová Ves.

Obec vznikla na území doloženom 1297. Z poverenia spišského kastelána Tomáša ju 1326 založil dedičný richtár Kuncman zo Slovakova. Patrila Spišskému hradnému panstvu. Obyvatelia pracovali ako baníci v medených baniach. Okolo roku 1605 vyhorela. V rokoch 1880-90 sa mnohí, najmä baníci vysťahovali. Medzi najväčšie kultúrne pamiatky patrí Helcmanovský KAŠTIEĽ -V roku 1925 sa začali práce na stavbe letného sídla veľkostatkára Imricha CSÁKYHO na priestranstve nazývanom Humence. Staviteľom bol Matijas VITKOVSKÝ, ktorý bol azda najznámejší majster v Mníšku. V roku 1921 sa po návrate zo šesť ročného zajatia na Sibíri vrátil k svojmu murárskemu remeslu. Vyučil 23 murárov, mal 131 hantlagerov a vymuroval vyše 400 stavieb a na stavbu helcmanovského kaštieľa bol najviac pyšný.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Helcmanovce. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo malo priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšenie kvality a bezpečnosti života občanov. Územie ktoré bolo riešené predstavuje centrálny priestor obce, ktorý je pomerne členitý, rozdelený potokom. Centrálny priestor obce po uskutočnenej realizácií poskytuje ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup k centrálnemu priestoru obyvateľom poskytuje pocit, pokoja, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Centrum obce po zrealizovaní sadových úprav, drobnej architektúry a informačných tabúľ slúži ako oddychový priestor centra. Okrem týchto verejných priestranstiev sa zrekonštruovali chodníky, miestne komunikácie, sanácie brehov potoka, lávok a mostíkov ponad potok.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:10
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról