Haniska- Revitalizácia obce

Začiatok realizácie projektu: 24.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 2.5.2012; Celkové náklady projektu: 658 957,72€

Názov projektu: Revitalizácia obce Haniska
ITMS Kód projektu: 22140120029
Prijímateľ: Haniska
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Haniska leží v severovýchodnej časti Košickej kotliny v údolí rieky Torysa. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1288. Od roku 1288 bola vo vlastníctve zemanov Pirusovcov, ktorí tu i bývali. Ich kaštieľ je dodnes ozdobou dediny. Sakrálna dominanta, Kostol Najsvätejšej trojice pochádza z roku 1750. Obnovený bol v roku 1887 a v roku 1916. Hlavný oltár je z polovice 18. storočia. Zdobí ho obraz Svätej trojice od majstra Jordána z roku 1947. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická z druhej polovice 18. storočia. V obci bol v roku 1904 zriadený mlyn. V súčasnosti je zrekonštruovaný a slúži ako kaviareň. Významnou udalosťou v obci bolo sedliacke povstanie v roku 1831. Na jeho počesť bol v roku 1938 postavený na kopci Furča nad Haniskou pomník, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Haniska má dobrú občiansko – technickú vybavenosť, darí sa i podnikateľským subjektom. V obci pôsobí dom s ošetrovateľskou starostlivosťou. V obci sa koná viacero zaujímavých akcií ako Country bál pod Furčou, Bicyfest. .

Popis projektu:Cieľom projektu bola rekonštrukcia a revitalizácia centra obce a zabezpečenie zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti obce v regióne. Obec zrealizovala pokládku vrstiev vozovky a zámkovej dlažby chodníkov. Bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia a ďalších atribútov ako je výsadba novej zelene, okrasných kríkov, osadenie parkových lavičiek. Taktiež bolo vybudované detské ihrisko ako monofunkčný priestor pre hry detí predškolského veku. Zrekonštruovaný bol aj priestor verejnej toalety.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:10
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról