Gemerská Poloma - Rekonštrukcia verejného priestranstva

Začiatok realizácie projektu: 7.6.2010 Celkové náklady projektu: 616 958,82€

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného priestranstva a prístupových komunikácií
ITMS Kód projektu: NFP 22140120419
Prijímateľ: Gemerská Poloma
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec vznikla v roku 1958 zlúčením Malej a Veľkej Polomy. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Malá Poloma: Vznikla rozdelením Polomy v 14. storočí. Spomína sa v roku 1470. Patrila plešivským Bebekovcom, od konca 16. storočia patrila panstvu Krásna Hôrka. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom a ťažbou dreva

Popis projektu:Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu obce a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry a to vytvorením ucelenej kultúrno-oddychovej zóny. Projekt je orientovaný na všetky segmenty bez akejkoľvek diskriminácie, k čomu prispieva aj vybudovanie bezbariérových prístupov. Ďalšími dôležitými prvkami je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Projekt má kladný vplyv aj na životné prostredie a znižovanie environmentálnych záťaží. Vytvorením oddychovej zóny sa sprístupní aj využívanie už existujúceho verejného prístupového bodu, čo bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. Zlepšenie dostupnosti verejného priestranstva a k občianskej vybavenosti (nákupné stredisko, pošta, základná škola, materská škola, knižnica s internetom)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:09
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról