Budimír - Regenerácia centra obce

Ukončenie realizácie projektu: 2.4.2012; Celkové náklady projektu: 498 999,69€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Budimír
ITMS Kód projektu: 22140120325
Prijímateľ: Budimír
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty
Začiatok realizácie projektu: 26.6.2010

Informácie o obci:Prvá zmienka o obci je z roku 1289 Maior, Minor Bodomer. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1375 Budamer et Kysbudamer, 1435 Kysbudamer, Nagbudamer, 1786 Budzimir. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Budamér.Obec patrila pod Šarišskú župu, okres Košice, košický kraj. Od roku 1960 obec patrí pod Košice - vidiek, východoslovenský kraj.

Prvé osídlenie sa datuje na koniec eneolitu a začiatok doby bronzovej – mohyly východoslovenskej mohylovej kultúry. Obec sa vyvinula na mieste starého osídlenia, 1289 sa spomínajú samostatné osady Veľký a Malý Budimír, ktoré splynuli v pol. 15. storočia. Obec sa stala sídlom budimírskej vetvy rodu Abovcov. V 15. stor. tu mali majetky Rozgonyovci, v 16. stor. Serédyovci, v 17. stor. Segneyovci, v 18. stor. mala obec trh a pivovar. V 19. stor. sa tu ťažila hlina pre tehelňu.

V súčasnosti má obec 964 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry obce.

Komunikácia v centre obce bola riešená z bezpečnostného a funkčného hľadiska v dĺžke 365 m vytvorilo a upravilo sa 14 parkovacích miest. Zároveň sa vyriešilo zníženie frekvencie pohybu žiakov ZŠ pri hlavnej ceste I/68 a to realizáciou chodníka popri parku. Chodníky boli riešené bezbariérovo s novým krytom zo zámkovej dlažby. Predmetom projektu bola tiež estetizácia a vybavenie priestorov parku mobiliárom. Rekonštruované verejné osvetlenie pozostáva z 24 ks svietidiel funkčne a esteticky dotvorilo navrhované riešenie úpravy centra. Detské ihrisko bolo vybavené preliezkou, výkyvným kolotočom, hojdačkou a basketbalovým košom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:03
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról