Bačkov - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 3.8.2011; Celkové náklady projektu: 256 176,16€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bačkov
ITMS Kód projektu: 22140120600
Prijímateľ: Bačkov
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Informácie o obci:Obec Bačkov je ukrytá na okraji Slánskych vrchov v doline Bačkovského potoka, 8 km za Dargovským priesmykom, 5 km od mesta Sečovce. Má bohatú históriu a okolie obce je opradené mnohými legendami. V jej chotári sa našli dôkazy o osídlení Slovanmi z 8. a 9. storočia. Obec sa vyvinula z osady pod Braničevským hradom. Prvýkrát bola písomne doložená v roku 1320. V 17. storočí patrila obec významnému šľachtickému rodu Bocskayovcov, neskôr Rákocziovcom. Obyvatelia Bačkova museli znášať mnohé príkoria osudu, najtragickejší dopad na ich životy mala 2. svetová vojna. Židovská komunita bola prakticky vyhladená, obec vypálená, fašisti tu zriadili internačný a koncentračný tábor. V súčasnosti patrí obec k stredne veľkým. Žije tu niečo vyše 600 obyvateľov. Pôvodný poľnohospodársky charakter sa zachoval do dnešných čias. Obzvlášť sa darí pastierstvu. Z hľadiska náboženstva sa ľudia hlásia prevažne k rímskokatolíckemu a ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu. Návštevníkov zaujmú interiérové maľby v gréckokatolíckom chráme. Popri dvoch chrámoch v obci, dotvára jej výzor i viacero drobných sakrálnych stavieb. Nebyť fašistického besnenia, zachoval by sa i kaštieľ z roku 1750, postavený na ruinách Bačkovského hradu. V Bačkove bola zriadená materská škola i základná škola. Sídli tu tiež reedukačné centrum. Park priamo v obci ponúka miestnym i návštevníkom príjemné chvíľky v lone starých a vzácnych drevín. Obzvlášť navštevovaným turistickým cieľom v okolí je Bačkovská dolina. Nachádza sa neďaleko Dargovského priesmyku. Keďže sa tu vyskytuje množstvo vzácnych rastlinných ako aj živočíšnych druhov, bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Popri prírodných krásach môžete navštíviť i ruiny Braničevského hradu a Zámkovú chatu, ku ktorým vedie značený turistický chodník.

Popis projektu:Po ukončení projektu dôjde k zlepšeniu miestnych komunikácií, bude novovybudovaná autobusová zastávka, ktorá svojim architektonickým návrhom veľmi dobre zapadne do tohoto podhorského priestoru obce. V centrálnej časti obce sa vytvorí menší parčík, v ktorom budú osadené okrasné kríky, zriadené spevnené plochy a celý bude osvetlený záhradnými svetlami. Po realizácii projektu sa zlepší celkový stav života v obci, najmä bezpečnosti na cestách, nakoľko obcou vedie prieťah veľmi frekventovanej štátnej cesty III. triedy vedúcej smerom na Košice.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 30.10.2015 14:21
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine