Rožňava - Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave

Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave

Názov projektu: Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave

Kód projektu : 302040M497

Miesto realizácie: mesto Rožňava

Celkové náklady:  424 936,76 €

Výška NFP:   403 689,92 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Cieľ projektu : V časti sídliska Družba je v súčasnosti úplná absencia možností trávenia voľnočasových aktivít.Cieľom projektu je vytvorenie priestranstva - v podobe vnútroblokového "parku" na sídlisku, ktorý prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, poskytne viaceré možnosti trávenia voľného času v exteriéry a to pre všetky generácie obyvateľov sídliska.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  spevnenie plôch - chodníky

 2 - Aktivita č. 2  - zeleň - sadové úpravy 

 3 - Aktivita č. 3 -  drobná architektúra a parkové doplnky

Výstupy projektu: Prostredníctvom aktivity: regenerácia vnútroblokov sídlisk tvorbou a ochranou zelene (aktivita j výzvy) dôjde k vytvoreniu priestranstva v podobe vnútroblokového „parku“ na sídlisku Družba v Rožňave, ktorý prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, poskytne viaceré možnosti trávenia času v exteriéry pre všetky generácie obyvateľov sídliska, čo má vplyv na formovanie estetického cítenia predovšetkým mladých ľudí, zdravý vývoj detí a mládeže, medzigeneračnú komunikáciu, vzťah k životnému prostrediu a v neposlednom rade aj vzťah k svojmu miestu bývania a mestu. 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.07.2018 07:32
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001