Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

Žiadateľ : mesto Spišská Nová Ves

Názov projektu: Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

Kód projektu : NFP302070BLH7

Miesto realizácie: Spišská Nová Ves

Celkové náklady:  377 598,06 €

Výška NFP:   358 718,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC72-2021-74 Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Cieľ projektu: Projekt má za svoj hlavný cieľ zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej cyklistickej dopravy prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. „bikesharing“ v meste Spišská Nová Ves, ktorú by malo tvoriť 20 stojísk s celkovou kapacitou pre 80 bicyklov, pričom novovytvorené stojiská pre bicykle sa budú nachádzať v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Výstavba doplnkovej cyklistickej a SMART infraštruktúry

Výstupy projektu: Realizáciou projektu „Bikesharing v meste Spišská Nová Ves“ sa prispeje k podpore nemotoristickej dopravy, t. j. realizáciou projektu sa zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejšej móde dopravy v meste Spišská Nová Ves.        Prostredníctvom doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (cyklostojany) sa vytvoria podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, čo  zvýši úroveň infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Jednotlivé lokality, na ktorých budú osadené stojiská pre bicykle predstavujú miesta s priamym napojením na už existujúce cyklochodníky, ktoré vedú do centra mesta s možnosťou prístupu k priemyselným spoločnostiam, obchodným centrám alebo dostupnosti k občianskej infraštruktúre na území jednotlivých sídlisk. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.09.2022 11:13
Upravené: 20.09.2022 11:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001