Biel - Škola - dokonalá s teóriou a praxou

Škola - dokonalá s teóriou a praxou

Názov projektu: Škola - dokonalá s teóriou a praxou

Kód projektu : 302021K192

Miesto realizácie: obec Biel

Celkové náklady:  133 599,12 €

Výška NFP:   126 919,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, prostredníctvom obstarania MTZ vybavenia odborných učební a s tým súvisiacich stavebných úprav na ŽŠ Biel.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Stavebno-technické úpravy

2 - Aktivita č. 2 - Materiálnotechnické vybavenie jazykovej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Materiálnotechnické vybavenie učebne fyziky

4 - Aktivita č. 4 - Materiálnotechnické vybavenie učebne biológie a chémie

5 - Aktivita č. 5 - Materiálnotechnické vybavenie polytechnickej učebne - na ručné a strojové obrábanie dreva

6 - Aktivita č. 6 - Materiálnotechnické vybavenie polytechnickej učebne - na ručné a strojové obrábanie kovov

Výstupy projektu: Žiaci v obnovených polytechnických učebniach získajú praktické vedomosti a zručnosti v oblasti ručného a strojového obrábania dreva a kovov, ktoré sú základom stredoškolských odborov ako agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.08.2018 08:20
Upravené: 03.12.2019 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine