Markušovce - novostavba materskej školy

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Kód projektu : 302021I044

Miesto realizácie: Obec Markušovce

Celkové náklady: 709 600,00 €

Výška NFP: 674 120,00 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Cieľ projektu: Žiadateľ plánuje zvýšiť počet miest v miestnej materskej škole, ktorý je riešený vzhľadom na vidiecky charakter obce a počet obyvateľov v obci, pričom na základe týchto údajov možno očakávať dosiahnutie stanovenej hodnoty merateľných ukazovateľov. V rámci realizácie projektu riešime novostavbu školy kvôli chýbajúcim kapacitám, pričom stará budova školy ostáva plne v prevádzke bez zásahu do aktuálneho stavu aj po vybudovaní novostavby. Počet detí v materskej škole: 48.Počet nevybavených žiadostí do materskej školy za posledné tri roky: 120

Aktivity projektu:    

 1 - Stavebné práce

 2 - Nákup interiérového vybavenia

 3 - Detské ihrisko

Výstupy projektu: Po realizácii projektu budú bariéry rozvoja v obci odstránené. Realizáciou projektu sa vytvorí 80 nových miest v škôlke, čím sa 100%-ne naplnia demografické a vzdelávacie potreby obyvateľov obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.02.2018 10:12
Upravené: 03.12.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine