2019

Výzva na podporu kreatívneho cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v rámci  programu Terra Incognita dotačnú výzvu na projekty, ktoré budú realizované v roku 2019. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vytvorenie ponuky v kreatívnom  cestovnom  ruchu, ktoré prostredníctvom  remesiel a  tradičnej ľudovej kultúry ponúknu návštevníkom kraja jedinečný zážitok a pritom podporia lokálnu ekonomiku, uchovávanie a rozvíjanie tradícií a kultúrnych hodnôt.  Prostredníctvom podpory kreatívneho cestovného ruchu by mali aktéri v cestovnom ruchu mať možnosť rozhýbať svoje aktivity a skvalitniť ponuku  v regióne.

Výzva na posilňovanie regionálnej identity Tradície inšpirujú inovácie

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v rámci  programu Terra Incognita výzvu na predkladanie projektov s názvom Tradície inšpirujú inovácie, ktoré budú realizované v roku 2019. 

Zámerom výzvy je posilnenie regionálnej kultúrnej identity najmä u mladej generácie prostredníctvom inovácie kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenia unikátnych kultúrnych služieb odrážajúcej unikátnosti regiónu, ktoré pritiahnu domáceho i zahraničného návštevníka. Ďalšou prioritou župy je rozvoj kreatívneho priemyslu a snaha rozšíriť udržateľné produkty kultúrneho turizmu, založené na autentických prvkoch v zmysle nových trendov.

Celková alokácia výzvy na inovatívne projekty v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 100 000 eur. Finančná podpora na jeden projekt môže byť maximálne 20 000 eur. Hodnotenie a výber projektov bude realizovaný v súlade s VZN KSK č. 9/2011. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.4.2019
Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 26.4.2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2019 16:20
Upravené: 01.04.2019 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001