Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Stavebné práce Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 30.04.2021
Tovary Dodanie tonerov pre IDEA-DSS Prakovcde IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 29.04.2021
Tovary Tonerové náplne Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 27.04.2021
Tovary Mäso a mäsové výrobky LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 27.04.2021
Tovary Gastro zariadenie s príslušenstvom Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.04.2021
Tovary Nábytok Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.04.2021
Tovary Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Obchodná akadémia Michalovce podrobnejšie informácie 26.04.2021
Tovary WC misy, batérie a rôzne sanitárne výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 26.04.2021
Tovary IKT k projektu ZONA v IT Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 23.04.2021
Tovary Kamerový a EZ systém na elokovanom pracovisku Medzev SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 23.04.2021
Služby "Zhotovenie dobových kostýmov v rámci projektu Dedičstvo bez hraníc“ (Projekt Rákoczi, č. žiadosti: FMP-E/1901/4.1/029) Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 23.04.2021
Stavebné práce Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične (šatní, sociálnych zariadení) SOŠ Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 22.04.2021
Tovary Čistiace potreby Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 22.04.2021
Služby Spracovanie mzdovej agendy rozpočtovej organizácie Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 20.04.2021
Služby Platená reklama v systémoch sociálnych sietí Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 20.04.2021
Tovary Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 19.04.2021
Služby Stavebný dozor - prieskum trhu SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Mrazené hydinové mäso 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Trenažér dopspelého KPR+D pre nácvik KPR so 4 EKG bodmi+OMNI2 SZŠ Košice Kukučínova 40 podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Novorodenecké vyhrievané lôžko SZŠ Košice Kukučínova 40 podrobnejšie informácie 15.04.2021
Tovary "Osivo kukurice vrátane sejby, plečkovania a prihnojovania kukurice." SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 14.04.2021
Služby „Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v roku 2021“. SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 13.04.2021
Tovary Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.04.2021
Tovary Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 12.04.2021
Tovary Zákusky LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 09.04.2021
Nájdených 1 324 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42