Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Dodávky čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu a bezplatný prenájom dávkovačov SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 13.06.2019
Stavebné práce Oprava sociálnych zariadení SPŠE SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 19.06.2019
Služby Jedným klikom za pamätníkom Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 20.06.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia osvetlenia telocvične SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 21.06.2019
Stavebné práce Izolácia základov budovy Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 25.06.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11 Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 26.06.2019
Tovary Dodávka čistiacich potrieb SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 01.07.2019
Stavebné práce Oprava strechy v pavilóne B VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 04.07.2019
Služby Recertifikačný audit a následné dozorné audity SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016 SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 04.07.2019
Stavebné práce Oprava garáže SZŠ Michalovce podrobnejšie informácie 04.07.2019
Stavebné práce Oprava spoločenskej miestnosti SZŠ Michalovce podrobnejšie informácie 04.07.2019
Tovary Plynový varný kotol 150 litrový Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 08.07.2019
Tovary Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.07.2019
Tovary Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 11.07.2019
Služby Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 11.07.2019
Stavebné práce Plastové okná SPŠE budova "D" SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 11.07.2019
Tovary Pracovné odevy a obuv ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 11.07.2019
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie - úprava priestorov - cezhraničný projekt "Renovate & Educate" SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 15.07.2019
Stavebné práce Oprava strechy na budove školy Stredná športová škola podrobnejšie informácie 16.07.2019
Stavebné práce Oprava strechy v školských dielňach a oprava vnútorných priestorov SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 16.07.2019
Služby Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 16.07.2019
Služby Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Šafárikova 43, Rožňava Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 16.07.2019
Stavebné práce Oprava havarijného stavu strechy na elokovanom pracovisku v Medzeve SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 18.07.2019
Služby Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2019/2020 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 19.07.2019
Tovary Dodanie tovaru s názvom – Cestoviny Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 19.07.2019
Nájdených 1 369 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42