Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.02.2024
Služby Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska" - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 16.02.2024
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.02.2024
Služby Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska" Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 08.02.2024
Služby Výrub stromov - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 25.01.2024
Služby Stravné poukážky pre zamestnancov Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 25.01.2024
Služby Výrub stromov Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 18.01.2024
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 17.01.2024
Služby Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 12.01.2024
Služby Denný lyžiarsky kurz 2024 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 11.01.2024
Služby Pranie a žehlenie bielizne - UKONČENÉ Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 09.01.2024
Služby Marketingová správa účtov na sociálnych sieťach Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.12.2023
Služby Služby súvisiace s tvorbou filmov, videí, videozáznamov a fotografií Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.12.2023
Služby Lyžiarsky kurz 2024 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 15.12.2023
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická cestička prepojenia Šaca – Malá Ida Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 28.11.2023
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk - Microsoft Office 2021 Professional Plus SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Štyri Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre štyri strategické dokumenty Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 21.11.2023
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 14.11.2023
Služby Cestovné poistenie pri zahraničných pracovných cestách Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 31.10.2023
Služby „Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)“ DOMKO Košice podrobnejšie informácie 30.10.2023
Služby Správa registratúry – vyraďovanie archívnej dokumentácie - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.10.2023
Služby Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Abov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.10.2023
Služby Revízie a odborné prehliadky (elektroinštalácie, elektrospotrebičov, elektrického ručného náradia, vonkajšieho osvetlenia a bleskozvodov) - Ukončené Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 03.10.2023
Služby Správa registratúry – vyraďovanie archívnej dokumentácie Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 02.10.2023
Nájdených 1 962 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42